måndag 7 mars 2011

Liberaldogmatiskt tänkande

– Om de här företagen drivs i privat regi blir de skötta på ett effektivare sätt. Man jagar kostnader och lönsamhet på ett intensivare sätt om företaget är privat.
Det säger Carl B Hamilton, riksdagsledamot för Folkpartiet, och liberaldogmatiker, till SvD. Nu handlade uttalandet visserligen om utförsäljningen av statliga företag, Nordea och SBAB, men faktum är att liberaldogmatikerna resonerar på samma sätt när det gäller t.ex. skolan. De dogmatiska liberalerna kan inte se skillnaderna i verksamheter.

Sveriges friskoleföretag har på senare tid betalat ut 78 miljoner kronor till sina ägare, enligt Dagens Industri.
Summan blir dock högre om man lägger till extra utdelningar.
Bäst på att betala ut var Baggiumkoncernen, vars ägare fick 60 miljoner kronor. Koncernen som driver 52 skolor tog ut 20 miljoner i utdelning. Samtidigt sålde de sin verksamhet till ett riskbolag och kunde på så sätt tömma sitt tidigare moderbolag på 39,6 miljoner kronor.
Tänk vilken rationell skola vi får, med låga kostnader och hög lönsamhet! Och säkert går det att rationalisera ytterligare.
Själv är Carl B Hamilton produkt av den orationella olönsamma skolan så det är vackert av honom att tänka på att dagens ungdom får åtnjuta rationaliteten.

Inga kommentarer: