tisdag 8 juni 2010

Kapital tankeoreda i huvet på redaktör Linder

Kapitalism är inte en ideologisk storhet.
Dagens kapitalism är ett resultat av människors strävanden under tusentals år. Under utvecklingens gång har vissa företeelser i samhället förstärkts medan andra har tryckts undan. Hierarkier, belöningssystem, centrum och periferi, kapitalbildning, mänskliga relationer, värderingar, arbete och produktion har sakta förändrats under historien. I dag har vi världskapitalismen som ett resultat av den historiska utvecklingen och det finns inga alternativ i nutiden.
Det kapitalistiska systemet har vuxit fram under historien utan plan och utan mål och den fortsätter att förändras på samma sätt.
Liberalismen och socialismen är däremot två ideologier som förhåller sig på skilda sätt till den existerande världsordningen – kapitalismen.
I P J Anders Linders resonemang i dagens SvD blir allt till en ena röra då han blandar samman begreppen.
Men han är inte ensam om förvirringen. Den förekommer tyvärr även inom vänstern.
Axess

Inga kommentarer: