fredag 12 mars 2010

Förfädrens missgärningar

Enligt FN:s definition av folkmord ska det finnas ett uppsåt från förövarna att helt eller delvis fysiskt utplåna en grupp människor för deras nationalitet, etniska tillhörighet eller religion.
Men enligt min ringa mening är alla massmord folkmord, oavsett uppsåt. Och varje tvångsförflyttning av folk med etniska förtecken är etnisk rensning.
Tur då att jag inte är riksdagsman. För jag skulle ha svårt att peka ut ett speciellt folk för att de mördat ett annat.
Jag vill t.ex. beteckna alla moderna krig som folkmord och folkutrotning.
Uppemot 17 miljoner civila sovjetmedborgare dog under andra världskriget och de allra flesta föll offer för tysk krigsapparat och följderna av dem (till exempel svält).
I de krig som genomförts 1900 – 1985 har nära 80 miljoner människor dödats om man enbart räknar de krig som fått mer än 1 miljon dödade. (Enl. R. Sigvard Lerger ”World Military and Social Expenditures” 1985)
Mellan 1500-1930 utrotade de europeiska kolonisterna fler människor i kolonialländerna än vad några andra bödlar gjort i historien. Hela folk utplånades.
Forskare hävdar att det brittiska styret av Indien under perioden 1765-1947 innebar ´det största folkmordet av alla, åtminstone vad gäller antalet döda offer. Här kan uppemot 1,5 miljarder människor ha offrats för en europeiskt styrd politik som passade indierna illa - och som förstörde deras ursprungliga samhällen.
Den europeiska slavhandeln tvångsförflyttade nära 20 miljoner slavar från Afrika till främst Amerika. Snacka om etnisk rensning.
Stalins Sovjetunionen, Hiroshimabomben, bombningarna över Vietnam, Rwanda, Pol Pot… Listan över folkmord är förskräckande lång.

Förintelsen var en grymhet, inte bara mot judarna, utan mot hela mänskligheten. Nazisternas grymheter var omänskliga men nazisterna var ju människor.

Det påstås att nationer måste göra upp med sitt förflutna. Men hur lång tid efter ett folkmord ska frågan om historisk skuld och offer stigmatisera etniska och nationella grupper?
En eller två generationer? Ett sekel? Fem sekler? Tusen år?

Och vilka är de skyldiga i historien?
Du kan inte lagföras för dina föräldrars missgärningar och lika litet kan dagens generation lastas för tidigare generationers brott.
Judarna kan inte vara offren för evigt lika litet som tyskarna alltid måste förbli deras bödlar.
Historien ger dessutom alltför många exempel på att gårdagens offer blivit dagens bödlar då maktförhållandena skiftat. Är hämnden ett sätt att göra upp med sitt förflutna?

Man kan bara instämma i kristenhetens huvuddokument:
”Straffa oss inte för förfädernas missgärningar utan låt din barmhärtighet komma oss till mötes, ty vi är i stort elände.” (Bibeln Ps. 79:8)

Riksdagen

DN

GP

Expressen

1 kommentar:

Michael sa...

nåväl att all slakt på människor är fel och att mord är fel osv. men även inom juridiken så har pratar man om uppsåt, medvetenhet , riktad vilja att utföra dådet osv...

detta leder i sin tur till straff som utdelas av domstolen ställ mot en straffskala samhället har skapat.

när det gäller folkmord så är det just att det är uppsåtliga i att man vill utplåna en viss folkgrupp av viss tillhörighet som gör att man befinner sig helt i motsatt riktning mot vad demokrati står för. Det är därför det åligger en skyldighet att vi tar upp det och står för mänskliga rättigheter samt att bevara och sträva mot att historien inte missbrukar eller skrivs efter behag.

Man kan inte låta sig förblindas av ekonomiska relationer osv när man vet att en stat än idag inte vill ta itu med sin historia och som än idag fortsätter strida mot allt som är demokrati. Turkiet är ett prakt exempel på hur man kan utnjytta demokrati, men som inte står för dess ideal. Turkiska staten har idag två ambitioner som är motstridiga vilket gör landet väldigt kluven. fortsätta "rensa" landet (kristna är borta, nu är det kurderna). Mot att man vill mordenisera landet för att hinna ikapp ekonomiskt.

Tänk dig om tyskland idag skulle säga att de inte har begått något brott (förintelsen) men att de fortfarnade skulle ett ledande inom EU?
skrämmande...
tänk och begrunda dina resonemang.