fredag 19 mars 2010

Demokrati i praktiken

Skolan ska fostra sina elever i demokrati.
Till demokratin hör förmågan att lyssna till oliktänkande och till andras åsikter även om åsikterna känns aviga, felaktiga och t.o.m. odemokratiska.

Åtgärden att hindra SD att komma in i skolorna har ett klart pedagogiskt budskap: Demokratin fungerar inte i praktiken.
Vilket är en av SD:s ideologiska grundbultar.

SD:s ideologi är inte bara odemokratisk, den är också omänsklig. SD:s budskap är att medmänniskor som flyr från krig och andra katastrofer inte ska få skydd i vårt fina land. Flyktingarna kan gott gå under eftersom de är utlänningar. Vi ska skita i dem.

Om den synen inte kan bemötas i skolan är det illa ställt - i skolan, i samhället och med demokratin.

Skolan borde vara den första att lära ut att demokrati inte bara är ord utan även praktik och handling.
Praktisk Humanitet och Tillämpad Demokrati borde kanske stå på skolschemat.

DN

Inga kommentarer: