lördag 30 januari 2010

Sjukförsäkringspolitiken bygger på myter

Mediernas myter styr politiken och myterna planteras av ekonomiska intressen.
Detta är inget nytt, men Björn Johnsons debattartikel i dagens DN belyser detta ännu en gång, nu med utgångspunkt från debatten om sjukskrivningarna och alliansregeringens sjukförsäkringspolitik.
I debattartikeln skriver Johnson bl.a.:
”Föreställningarna om överutnyttjande utvecklades främst av borgerliga ledarskribenter och av arbetsgivarorganisationerna, som hade viktiga intressen att försvara. En viktig roll spelades av Dagens Nyheter, som på ledarplats i snart 10 år har propagerat för att framställa de sjukskrivna som inbillningssjuka och ekonomiskt beräknande.”
Men bilden var förenklad, ensidig och på avgörande punkter felaktig, hävdar Björn Johnson som är forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola.
I en bok som kommer ut på torsdag, ”Kampen om sjukfrånvaron” Arkiv förlag/A-Z förlag,försöker Björn Johnson, i punkt efter punkt, bevisa hur påståendena om fusk och överutnyttjande antingen var felaktiga eller grovt överdrivna.
Motsättningarna i debatten stod mellan en vänster som hävdade att ”utbrändhet” var en avgörande orsak till den ökande sjukfrånvaron och lade skulden på försämrad arbetsmiljö och på arbetsgivarna. Den andra ståndpunkten, som drevs från högerhåll, förklarade utvecklingen med att sjukskrivningarna berodde på fusk och överutnyttjande.
Bägge ståndpunkterna är överdrivna, hävdar Björn Johnson i debattartikeln. Bevisen för detta kommer i boken, säger han.
Och som sagt: Klassintressena styr mytbildning och politik.

Inga kommentarer: