söndag 17 januari 2010

De politiskt ointresserade avgör valet

Demoskops väljarbarometer för januari visar att avståndet mellan blocken ökar ytterligare och att det nu skiljer 9,4 procentenheter (51,2 procent mot 41,8 procent).
Enligt mätningen får Socialdemokraterna (37,1 procent) och Moderaterna (27,4). De ökar med 2,3 procentenheter respektive 2,1 procentenheter. Miljöpartiet (10,3 procent) fortsätter stärka sin position - framåt 0,6 procentenheter - som det tredje största partiet och når nu för första gången någonsin över 10-procentsnivån i Demoskops mätningar.
Folkpartiet (7,4 procent) tappar 1,5 procentenheter, och såväl Vänsterpartiet (3,8 procent) som Centerpartiet (3,1 procent) och Kristdemokraterna (3,9 procent) når nu inte fyraprocentsspärren. De tappar 2,1, 2,5 respektive 0,6 procentenheter.
För Centerpartiets är det den lägsta nivån någonsin i Demoskops mätningar.
Sverigedemokraterna (5 procent) når nu sin högsta nivå i Demoskops mätningar.
Enligt Demoskop har Sverigedemokraterna börjat få en stabil väljarbas även bland äldre och vinner nu över ströanhängare från i stort sett samtliga partier, inklusive Vänsterpartiet.
De osäkra utgjorde 10,6 procent.

I april 2009 hade Demoskop följande siffror:
(s) 30,9, (v) 6,8, (Mp) 7,5, (m) 35,5, (fp) 7,3, (kd) 3,8, (c) 3,4, (sd) 4,2, (övriga) 0,6. Vänstern fick då 45,2 och Alliansen 50,0. 14,2 procent var osäkra.
I mars samma år fick Vänsterblocket 52,7 och Alliansen 44,5.

Om siffrorna skulle vara verkliga valresultat skulle således väljarna ha bytt regering flera gånger under samma år.
Det tyder på en mycket ambivalent, för att inte säga nyckfull, väljarkår och att det kan vara de 10-15 procenten osäkra, d.v.s. de som inte är politiskt medvetna, som avgör valresultatet.
Klart är att blockpolitiken ger denna grupp större genomslag och att det är dem som de bägge blocken försöker påverka med sin propaganda.

Det finns skäl att fundera över om det inte är ett demokratiskt problem att det är de politiskt ointresserade som faktiskt avgör valresultatet. Och är det inte de som lättast låter sig påverkas av ickepolitiska faktorer, mediernas rapportering och av tillfälliga skandalrapporter?
DN
SvD
Expressen
Aftonbladet
Expressens ledare
P. J. Anders Linders blogg

Inga kommentarer: