fredag 1 augusti 2008

Olympisk dubbelmoral

Enligt många kommentatorer var det fel att låta kommunistdiktaturen Kina ha hand om OS. Men eftersom nu kineserna fått spelen bör den fria världen protestera mot diktaturens kränkningar av mänskliga rättigheter.
Kan så vara.

Men varför inte ställa samma krav även på andra kommersiella företag?

Har de svenska företagen krävt mänskliga rättigheter för sina kinesiska arbetare?
Företagen, inte minst de svenska, lever och gör vinster just på bristen på respekt för nämnda rättighet; föreningsfrihet saknas vilket gör att fria fackföreningar inte kan verka. Den statligt godkända fackföreningen ser till att hålla lönerörelserna i schack för att inte äventyra företagens vinster.

Dubbelmoralen är komprometterande för sken- och frasliberaler, inte minst de självgoda ledarredaktionerna på dagstidningarna.

De borde åtminstone kunna erkänna att OS i dag är ett kommersiellt företag som vilket annat företag som helst.

Inga kommentarer: