torsdag 7 augusti 2008

Historiefacitisten

Var tid i historien är sin tids nutid. Vår tid finns inte då.
Människor handlar utifrån de känslor, kunskaper, erfarenheter, slumpar, psykiska och fysiska egenskaper, mål, drömmar och alla de tusen förutsättningar som fanns just då och som ledde till handlingen.

Därför är det meningslöst att bedöma historiens handlingar retroaktivt med eftervärldens facit eller döma utifrån dagens lagar och moral.

För att förstå historien måste man i stället försöka finna en del av allt det som påverkade människor att handla si, och allt sådant som hindrade dem från att handla så.


Ändå finns det i dag gott om historiefacitister som med facit i hand söker upp historiska personer och händelser, för att få möjlighet att ”avslöja” den tidens dumhet och fördomar.

Naturligtvis har historiefacitisten ett syfte. Naturligtvis skriver han utifrån de känslor, kunskaper, erfarenheter, slumpar, psykiska och fysiska egenskaper, mål, drömmar och alla de tusen förutsättningar som finns just nu och som leder till att han skriver.

Någon av framtidens historiefacitister kanske kan moralisera över honom.

Inga kommentarer: