söndag 6 september 2015

Dags att ta konsekvenserna av flyktingkatastrofen

Fotot av den drunknade treårige pojken Alan Kurdi väckte opinionen till stöd för flyktingar.
Också Alan Kurdis mor och syskon förolyckades vid flykten och endast fadern överlevde.

Många privatpersoner skänker nu pengar till hjälporganisationer vilket visar att medvetenheten och medmänskligheten är stor.
Civilsamhällets stöd i flyktinghjälpen är ett viktigt bidrag men räcker inte som uthålligt bistånd.

Flyktingkatastrofen är inte tillfällig.

Inte heller den annars så mäktiga och kraftfulla ”Marknaden” kan lösa flyktingfrågan även om en del aktörer – flyktingsmugglarna – tjänar pengar på att människor tvingas fly från krig och terror.

Här är det i stället stat och kommun, det vill säga politikerna, som måste visa humanitet genom att fatta beslut om att ge de flyende medmänniskorna hjälp.

EU:s flyktingmottagande måste reformeras och hjälpen måste fördelas rättvist mellan medlemsstaterna. Och här krävs resurser.

EU bör ta ut en särskild hjälpskatt från medlemsländerna. Skattepengarna ska gå till stöd till människor som flyr till Europa. Skatten skulle kunna utformas så att länder som tar emot få flyktingar tvingas betala högre skatt.

Den svenska riksdagen bör besluta om en nationell extraskatt som tas ut för flyktinghjälp. Skatten bör tas ut i förhållande till enskildas och företags betalningsförmåga.
Flyktingmottagandet och hjälpen måste fördelas rättvist mellan olika kommuner.

Nu är det handling och konkreta insatser som behövs, inte bara för flyktingarnas skull utan även för vår egen.

Men vågar de politiska partierna ta steget från prat till handling? Vågar de människovänliga partierna ställa upp mot de främlingsfientliga?

Det återstår att se, som utrikeskorrespondenter brukar säga när de inte vet.

10 kommentarer:

Lars sa...

Den extraskatten ska användas för att finansiera militära insatser för att krossa IS. Det får nu helt enkelt bli ett slut på det hänsynslösa offrandet av människoliv i något slags antivåldsaktion. Släng ut Mp-extremisterna ur regeringen och gör upp med Moderaterna. Mp har ända sedan partiet bildades fjäskat för diktatorer och terrorister i Mellanöstern, och handlingsförlamar nu regeringen.

Hu så hemskt om någon terrorist skulle dödas av ett svensktillverkat vapen!

(Härmed har jag naturligtvis inte sagt att flyktingarna inte måste tas om hand, medan kriget pågår. Men det border klaras genom omdisponeringar inom ramen för befintliga skatter samt ideella insatser.)

Anonym sa...

Jag håller med Lars ovan. Mario, din snällism räcker inte till. Du vill lindra symptomen men du vill inte bota.
Jag såg ett program på TV om en husläkare, hel del låg och ligger i hans motto: Sällan bota, ofta lindra alltid trösta.

Nu duger det inte med att nöja sig med att sällan bota för då kommer Sverige att bli som Syrien.

Nu gäller det att ha allt fokus på att bota, om vi därmed lindrar mindre och tröstar ännu mindre så är det det vi måste.

Det är så populärt bland vissa skribenter att skriva att vi måste. Det finns inga måsten. Det finns konsekvenser. Sverige förlorade mot Ryssland med 0-1 så nu "måste" Sverige vinna mot Österrike på tisdag om vi ska ta oss till EM-slutspelet i fotboll. Gör vi inte det så blir många, även jag, lite ledsna, men vi går inte under.
Däremot finns det en risk för att Sverige blir ett land att fly ifrån om Sverige gör allt det de där som talar om vad "vi" måste göra får bestämma.
Det minsta man kan begära är det som skriver om vad "vi" måste göra berättar vad det betyder för dem själva.

Jag har flera konkreta förslag, jag börjar med det enklaste: lägg ner genusutbildningarna. De som går där skulle istället kunna bli några av de lärare vi så väl behöver.

Kan man inte ställa upp på det så glöm att skriva om vad Sverige "måste".

Mario Matteoni sa...

Jag ser inget fel i att människor är människovänliga och humana. Kalla det ”snällism” om du vill. Det är en god egenskap som räddar oss från ”styggismen”. Den senare är destruktiv.
På min blogg har jag lagt ett konkret förslag om vad som kan göras för att ge flyktingarna en dräglig tillvaro.
Vi som inte behöver fly från arbetslöshet, krig, terror, våld och har råd att hjälpa bör göra det.

Det jag har föreslagit är en särskild skatt vars inkomster ska komma flyktingarna till del. Hur man sedan fördelar de resurser som skapas har jag inte sagt något om.
Av ditt inlägg har jag inte sett att du för fram något alternativ till mitt förslag.
Du törs kanske inte säga ja eller nej till en sådan?
Att bomba IS tror jag inte på. IS är ju ett resultat av USA:s krig i Irak. Ju mer krig man för in desto fler flyktingar skapar man. Kampen mot IS måste ske på annat sätt.

"Per" det vore bra om du tänker först och skriver sedan. Ditt inlägg är motsägelsefullt och ologiskt så att du talar emot dig själv.

Lars sa...

Mario

Vem invänder du mot? Det vore önskvärt om du inte nöjer dig med att anklaga andra för att inte föra fram några alternativ. Du skriver att kampen mot IS måste föras på "annat sätt". Låt oss höra! Vilka andra sätt finns?

Svara! Hur många människoliv är du beredd att offra för att testa din tes om "annat sätt"? Att öka flutingmottagnngen mec npgra tusen är ju bara bomell för samvtet hos den som intr gör något verkligt.

Mario Matteoni sa...

Vad är det med dig "Lars"?
Jag har kommit med ett förslag om skatter för flyktinghjälp och vill ha synpunkter på det. Några sådana har du inte fegis. I stället kommer du dragandes med något helt annat och begär att jag ska kommentera det. En ganska märklig debatteknik.
Svara nu genast på vad du anser om vår svenska mjölkproduktion!

Du kan gå tillbaka till mina inlägg från förra året om du är intresserad.

Global rörelse för demokrati http://matteoni.blogspot.se/2014/09/global-rorelse-for-demokrati.html
Demokratin måste försvaras med demokratiska metoder http://matteoni.blogspot.se/2014/09/demokratin-maste-forsvaras-med.html

För övrigt är jag trött på att svara en massa anonyma typer som kallar sig "Jan", "Per" "Lars" m.m.
Träd fram med namn och identitet ska jag fortsätta att diskutera men nu får det vara nog.

Leif sa...

Extraskatten ska i då fall hamna på bostadsägare som fått se värdet på sina bostäder stiga flera årslöner pga att flyktingströmmen drivit upp priserna. Förslagsvis en tillfällig extraskatt på alla bostäder som går till bostadsbyggande. Sen ska en extraskatt läggas på alla privata bolag inom välfärdssektorn, servicesektorn, byggbranschen, bostadsmäklarna och bankerna som också tjänat grova pengar genom dels billig arbetskraft samt den akuta bostadsbristen.

Lars sa...

Du är själv inte särskilt tydlig om den där extraskatten. Du skriver först att EU ska besluta att medlemsländerna ska betala denskatten till EU, och sedan att Sveriges riksdag ska besluta om en extrasatt, som ska komma flyktingarna till del. Jag har tolkat det så att extraskatten ska läggas på alla skattebetalare samt att skatten ska komma flyktingarna till del, d.v.s finansiera flyktingmottagningen i Sverige och andra EU-länder.

Jag har svarat att om en extraskatt ska tas ut, ska den gå till militära insatser för att krossa IS.

Jag har också svarat att flyktingmottagningen ska finansieras genom omdisponering inom ramen för nuvarande skatteuttag. Det kan innebära att en del utlovade reformer, såsom höjda lärarlöner och höjt tak i a-kassan fryser inne tills vidare.

Jag framträder inte under någon falsk identitet, utan har helt korrekt fyllt i alla uppgifter som begärs i svarsformuläret. Accepterar du inte detta får du själv ändra inställningarna för bloggen.

Jonny sa...

Vad Sverige bör göra :

Ett totalt stopp för att acceptera insmugglade asylsökande. Dessa ska omedelbart tillbaka till flyktingläger under FN's beskydd. Detta för att stoppa de kriminellas profitering på smuggling och de onödiga blodbad vi sett på Medelhavet.

Sverige bör istället ge FN en kvot som ska väljas ut i flyktingläger i närområdet.


Sverige ska aktivt delta i militära insatser mot diktaturer som t.ex Syriens regim och mot terroriströrelser som t.ex IS, allt under FN's flagg.


Sverige ska ge stora bidrag till flyktingläger för att bygga upp infrastrukturer för boende, skola etc, allt under FN's flagg.

Lars sa...

Tvekan att ta till militära medel kostar tusentals människor livet varje månad. Dessutom kommer den ofrånkomliga militära interventionen att kräva ännu större resurser och kosta ännu fler liv om vi fortsätter att tveka.

"Ju mer krig man för in desto fler flyktingar skapar man", det är ett väldigt förrädiskt resonemang. Ingen förnekar att civila måste föras ut ur stridszonen och leva som flyktingar - kanske i främmande land - medan kriget pågår. Men det behöver inte bli långvarigt. I varje fall kommer antalet flyktingar, som ackumuleras från år till år och bli mångfalt fler, om inget görs.

Man startar inte krig för att rädda 100 personer, utan är de inte fler skickar man ner ett SAS-plan och tar hit dem för ett liv som flyktingar i vårt land - eller något annat säkert land. Men det handlar nu om många miljoner. Som kan bli mångalt fler, om IS får fortsätta att bygga upp sitt kalifat och expandera. IS finns redan i Sinai och Libyen. IS spränger moskéer i Saudiarabien och Jemen. Boko haram i Nigeria och terrorister i sydöstra Ryssland har svurit trohet till IS. Som förbereder sig för att binda samman dessa territorier till ett imperium mellan Sydsahara och Moskvas portar.

Men IS är fortfarande en papperstiger, som härskar genom skräck och terror, som skrämmer tll underkastelse och vankelmod genom sina extremt barbariska handlingar. IS är den första terroristorganisation, som tagit steget från attentat, utförda av en enskild självmordsbombare eller en handfull personer, till att bli en militär styrka. IS förflogar över profesionella officerare, som har varit i Saddam Husseins tjänst, samt avancerade vapen, bl.a. moderna stridsvagnar, som har tagits från den flyende irakiska armén. Dessa stridsvagnar måste lokaliseras och bombas sönder och samman.

IS' krigspotential är långt ifrån i nivå med Hiters. Nazityskland hade egen tillverkning av stridsvagnar, stridsflygplan och ubåtar, samt därtill egen produktion av motorbränsle ur oljeskiffer. Det tog nästan sex år från de allierades krigsförklaring att besegra Nazityskland. Det borde vara möjligt att korssa IS militärt inom högst 18 månader. Att krossa IS som terrororganisation kommer naturligtvis att ta betydligt längre tid, troligen flera decennier. Men terrororganisationer har vi haft länge, och delvis vant oss att leva med.

Att jämna vägen för den militära intervention, som så väl behövs, är en mycket svår diplomatisk uppgift. Sveriges regering och opposition måste spela en aktiv roll, och därför måste vi alla bidra till att bilda opinion för att så sker. Att enbart ta emot flyktingar är ingen lösning på lite längre sikt.

För övrigt tycker jag att avräkningspriset från mejeriet till bönderna ska höjas med 2 kr per liter mjölk. Krisen för mjölkproduktionen är en följd av handelskriget mellan EU och Ryssland, som behövs som en allierad i kampen mot IS. Det måste till någon form av uppgörelse mellan USA, EU, Nato och Ryssland för att få till stånd en enad front mot IS.

Lars sa...

Mario, om det hade gått att prata IS tillrätta, hade vi förstås gjort det. Om IS hade vikit sig för en enad front av andra länder, som fördömt terrorstyret, så hade jag förordat det. IS måste avväpnas. Så enkelt är det. Vapen av stridsvagns storlek borde vara möjliga att lokalisera från luften, varefter de kan slås ut från luften. För att ta ifrån IS-krigarna deras handenldvapen måste de angripas av marktrupp. De kommer aldrig att lämna ifråm sig sina vapen frivilligt.

Jag vill emellertid ge dig en stor eloge för något som du skrev i inlägget "Demokratin måste försvaras med demokratiska metoder" förra året. Nämligen: "I vårt land har vi dessutom en demokratisk tradition av maktbalans, öppenhet, fredlig konfliktlösning och minoriteters rätt gentemot majoriteter."

Om IS hade respekterat minoriteters rätt, hade den kristna minoriteten sluppit "anpassaa" sig efter den muslimska majoroteten och den yasidiska minoriteten, som av IS uppfattas som "hedningar" hade sluppit den utstuderat grymma förföljelse som de utsätts för. Om IS hade följt detta som du skriver, hade det kanske gått att tala IS-ledarna till rätta.

Så, det som du har skrivit är inte dåligt alls. IS måste krossas militärt och avväpnas, samt IS-ledarna ersättas med muslimska ledare, som agerar som du skriver. Anledningen till att jag ger dig en eloge för dessa kloka ord, är att det uppenbarligen finns socialdemokratiska karriärister (en i Umeå, mycket flitig på s-bloggarna just nu), som vägrar erkänna att i en demokrati krävs skydd för minoriters rättigheter. Annars är det inte demokrati, utan majoritetsdiktatur-