onsdag 8 juli 2015

Vänstern utmanar kapitalismen i Grekland

I kommentarerna till krisen i Grekland kan man urskilja tydliga höger-vänsterlinjer.
Högern, nyliberalerna, pläderar för hårda tag mot den grekiska regeringen och rekommenderar stora uppoffringar för det grekiska folket (s.k. reformer) som innebär skattehöjningar, sänkta löner och pensioner. Högern kräver att Grekland ska betala sina lån och räntor till långivarna. Man rekommenderar Grekland att sälja ut statlig egendom och införa avregleringar på olika områden.
Kort sagt samma nyliberala recept som finanskapitalet ställer ut.

Som vanligt för nyliberalerna fram sin sanning som om den vore vetenskap och som om vänsterns inte förstår de ekonomiska förutsättningarna.

Det ligger något i detta.

Det globala kapitalistiska systemet, inom vilket finansmarknaden under tusen år vuxit fram, har utvecklat sina globala ekonomiska, sociala och kulturella strukturella ”lagar”.  Då dessa inte följs, kärvar eller t.o.m. hotas detta system.

Kapitalismen är ett obevekligt system eftersom det är historiskt givet. Nyliberalismen är en politisk ideologi som vill rättfärdiga och försvara detta system.
Nyliberalism betyder således anpassning till kapitalismens krav.

I så måtto har nyliberalerna rätt.

Vad Greklands regering nu gör är att vägra att acceptera kapitalismens krav. Den utmanar en struktur som är suverän och som saknar kända alternativ.

Vänstern, och socialliberaler, vill ge Grekland skuldavskrivningar så att landet kan satsa på investeringar och de anser att det grekiska folket har betalat tillräckligt och ska få behålla sina pensioner och löner.
Socialliberala bedömare anser att det inte går att pressa befolkningen ytterligare. Vänstern är mindre benägen än högern att skuldbelägga grekerna och att påstå att grekerna har sig själva att skylla. De finner att även långivarna har en skuld.
Den grekiska regeringen vill alltså ta upp kampen mot kapitalismens krav.
Både vänster och höger är för övrigt överens om att den grekiska staten måste få in mer skatter för att minska underskottet i statsfinanserna, få ordning på sin byråkrati, avskaffa korruptionen och effektivisera näringslivet.

Kampen mellan Greklands regering och finanskapitalet, representerad av trojkan, måste sluta med en kompromiss.
Ty
överheten bär icke svärdet förgäves. (Romabrevet 13)
5 kommentarer:

Anonym sa...

Bäste Mario!

Varför är det "höger" att slå fast att man skall betala tillbaka sina skulder?

Jag har hittills trott att det var fråga om en grundläggande anständighet och själklarhet i ett fungerande samhälle dvs människor emellan.

Kolla denna kapitalisttidning:

http://www.ft.com/cms/s/2/2ea2eb52-0ac3-11e5-a8e8-00144feabdc0.html#axzz3fKKrVD53

Ca 45 % av pensionärerna i Grekland har en pension under ca 665 euro i månaden, efter alla dessa hemska nedskärningar. 55 % har mer än 665 euro/månad. Det är inte mycket utifrån ett svenskt perspektiv men i andra euroländer som Slovakien, Slovenien och baltländerna är 650 euro en skyhög pension. De flesta får klara sig på ca 150-250 euro i månaden i nämnda länder. Skall dessa människor betala för grekernas levnadsstandard på 2-3-4 gånger högre nivån Är det "vänster"? MVH KarlMario Matteoni sa...

Skulder ska betalas oavsett om man är vänster eller höger.
Men det finns situationer då skuldavskrivning är det mest rationella ur flest synpunkter. Jag anser att en sådan situation föreligger i Greklandskrisen.

Det är politikerna som i folkets namn, och med hjälp av finansinstituten, har lånat. Nu krävs att tidningsbudet Costas Papadopolos som aldrig har lånat en cent, genom lägre pension, lägre löner och kanske arbetslöshet ska betala finansinstituten.
En jämförelse mellan pensioner i olika länder måste baseras på pensionens köpkraft.
AMF har gjort en sammanställning över pensionärers levnadsförhållanden som visar att svenska pensionärer har det bäst i Europa, tillsammans med österrikarna.
Sämst har pensionärerna det i Grekland samt i de baltiska staterna. I Grekland är det i första hand dålig hälsa som driver ner betyget, medan baltstaternas pensionärsindex försämras av pensionärernas dåliga inkomster.
Undersökningen bygger på statistik från Eurostat och Europeiska Kommissionen.
http://www.svd.se/svenska-pensionarer-har-det-bast-i-europa

Anonym sa...


Grekerna har valt sina politiker i demokratisk ordning. Också tidningsbudet Costas har gjort sitt val i "demokratins vagga". Det är uppenbart att han i många år fått mycket bättre pensionslöften än vad landet Grekland har ekonomiska förutsättningar för. Han borde kanske ha läst tidningarna som han delat ut mera ingående? Kanske inte ha lyssnat på PASOK eller Neo Demokratia? Det har ju varit diskussioner kring det bedrägliga och genomkorrupta grekiska systemet ganska länge. Man får ta konsekvenserna av sitt val i en demokrati.

(Göran Persson tvingades slakta de svenska pensionerna på 90-talet under krisen. Det var en ordentlig signal till alla i Sverige om att man måste lägga undan pengar själv OM MAN VILL HA EN HÖGRE STANDARD efter pensioneringen.)

Dålig hälsa i Grekland? Och ändå lever de längre än rika luxemburgare, österrikare eller finnar?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Medellivsl%C3%A4ngd

Inga balter, slovaker, slovener etc finns med på listan... Varför?

Mario Matteoni sa...

"Grekerna har valt sina politiker i demokratisk ordning. "
Det gäller även de nuvarande politikerna, eller hur?

Frågan är vad statistiken över medellivslängden i olika länder med saken att göra?
Torde vara mängder av faktorer som påverkar.
I Stockholms län är medelåldern för män 80,4 men i Norbottens län 78,3.
Samma skillnad som mellan Andorra och Frankrike på din lista

Anonym sa...

Jo, man har valt även den nuvarande regeringen i demokratisk ordning, men det betyder absolut inte att Costas och andra gereker därmed slipper alla tidigare förutsättningar vilket Tsipras är medveten om och borde ha talat om för sina väljare. Tänk om alla skulle göra så? Ex du lånar mig pengar men sedan gifter jag mig och min fru säger att jag inte skall betala tillbaka något till dig! Hur skulle det kännas?

Grekerna kan endast på ett sätt återställa förtroendet för sig själva: genom att betala och göra rätt för sig. Annars kommer det aldrig att uppstå någon trovärdighet i andras ögon (eller på marknaden) för det grekiska samhället / ekonomin. Jag tror att det skulle bli en mycket större katastrof.


==================

Du skrev: " I Grekland är det i första hand dålig hälsa som driver ner betyget, ... "

Men om grekernas hälsa är SÅ DÅLIG, hur kan de ändå hamna så högt på listan för livslängden? Jag skulle vara försiktigare med den där AMF-rapporten. MVH Karl