måndag 5 januari 2015

”Flyktingar ska hålla käften och ta vad vi ger dem”

Ett fyrtiotal flyktingar vägrade på nyårsafton att kliva av den buss som fört dem från Malmö till en flyktingmottagning i Grytan, en f.d. militäranläggning i skogarna söder om Östersund. Kyla och avsaknad av storstad ledde till besvikelse. Flyktingarna har uttryckligen gjort klart att de vill tillbaka till Malmö eller annan storstad.
De ansåg att de inte fått information om vart de skulle föras.

Händelsen kom upp i debatt på ”Ring P1”, ett debattprogram där lyssnarna ringer in och skapar diskussioner om stort och smått.
Fredagen den 2 januari ringde en man från Järfälla och kommenterade flyktingarnas aktion.
Han tyckte att flyktingarna borde vara tacksamma då vi i Sverige är så hyggliga att vi tar emot dem och att det var otacksamt att komma med krav. Om det inte passar kunde de väl fara tillbaka till sina krigshärdar, sa han.

En dam hade dessförinnan ringt in och yttrat samma mening på ”Ring P1:s” telefonsvarare.

Det är alltså så att flyktingar ska hålla käften och ta vad vi ger dem. Vi kan bura in dem i koncentrationsläger (som i Grekland) och de ska vara glada för det. Det innebär att flyktingar inte har något människovärde.

Om mannen från Järfälla 
 köper en resa till ett annat land vill han säkert själv bestämma hur han ska bo. 

Man kan fråga sig varför.


DN 


16 kommentarer:

Jonny sa...

"Om mannen från Järfälla köper en resa till ett annat land vill han säkert själv bestämma hur han ska bo."

Javisst som turist har du den rätten.

Att dessa som haft råd att köpa sig smuggelbiljett till Sverige för stora kontanta medel förväntar sig specialbehandling försvarar alltså du. En högst märklig inställning.

Tvärtom borde dessa individer återförpassas till flyktingläger i närområdet.

Sverige bör istället låta FN-organ välja ut varje år X antal familjer i flyktingläger som har skyddsbehov och som får asyl i Sverige.

Det ska inte löna sig för penningstinna att köpa sig hit på illegal väg och mata kriminella ligor.

Leif sa...

En konstig synpunkt och tycka att flyktingarna har rätt att välja sitt boende likt turister bara för att de betalat stora pengar till kriminella flyktingsmugglare.

Lösningen på problemet handlar i så fall om att Sverige måste se till att information skickas ut i världen vad som gäller. Flyktingarna kan alltså räkna med att f.d. militärbaracker i Norra delen av Sverige blir deras boende under asylprocessen. Tycker man inte detta lockar bör man söka asyl i ett land nere på kontinenten istället.

Lars sa...

Om det fortfarande efter flera år inte har blivit möjligt för flyktingarna att återvända hem, måste flyktinglägren avvecklas innan de blir grogrunder för terrorism och annan kriminalitet. Flyktingarna måste då erbjudas permanenta uppehållstillstånd i andra länder. Detta är innebörden i begreppet kvotflykting.

Inbördeskriget i Syrien har trots allt ännu inte pågått så länge så att detta har blivit aktuellt. Vad diskussionen nu handlar om för Sveriges del, är de flyktingar som själva (vanligen genom att betala enorma belopp till någon flyktingsmugglare) har tagit sig hit. De kan inte skickas tillbaka till Syrien, och i grannländerna där flyktinglägren finns, blir de inte mottagna.

Det är ytterst osannolikt att något större antal flyktingar har kommit till Sverige utan att ha passerat genom något annat land, där de borde ha sökt asyl. Vanligen har de både sökt och fått asyl i något annat land, innan de rest vidare som "papperslösa" till Sverige. De lockas hit av chansen att få permanenta uppehållstillstånd direkt samt bättre förhållanden i övrigt.

Enligt flyktingarnas egna organisationer har Sveriges "generösa flyktingpolitik", som de i och för sig uppskattar, medfört nackdelen att flyktingsmugglarna kan ta mycket mer betalt. Lyxhotell borde ingå i det priset, kan man tycka.

Om det framöver skulle bli nödvändigt att ta hit kvotflyktingar från lägren i Turkiet, Libanan, Jordanien och irakiska Kurdistan, så torde den svenska kvoten redan vara fylld av flyktingar, som före Sverige redan har fått uppehållstillstånd i något annat europeiskt land.

Jag börjar misstänka att vissa svenska politiker och tjänstemän är i maskopi med profitörerna på flyktinghanteringen. Detta är ingen orimlig tanke, efter avslöjandena för drygt tio är sedan om en omfattande handel med viseringar till Tyskland. Härvan hade förgreningar ända upp i den tyska regeringen, då regeringstjänstemän på hög nivå. vilka tillhörde samma parti som utrikesministern (de gröna) var inblandade.

Leif sa...

Lars: Intressant tanke som jag faktiskt inte reflekterat över dvs det här med korruption i samband med flyktingmottagningen.

Man kan mycket väl tänka sig att berörda politiker och tjänstemän slussar vidare flyktingar till vissa boenden och därmed erhåller viss ekonomiskt "bidrag" från ägarna.

Anonym sa...

Har de verkligen koncentrationsläger i Grekland?

Finns det någon källa för detta påstående?

Borde inte EU göra något åt det?

Får varje land själv bestämma vilken standard som ska ges till flyktingar, jag trodde det fanns gemensamma regler för alla medlemsstater i EU.

Lars sa...

Naturligtvis har de inte koncentrationsläger i Grekland, om vi med detta ord menar samma slags läger som de nazistiska dödslägren. I Sverige kan flyktingar, som fått avslag på sena asylansökningar, sitta inlåsta i en häktescell på sex kvadratmeter i väntan på avvisning. Men de har det ju inte värre än oskyldiga misstänkta som sitter häktade i över ett år under pågående polisutredning.

Mario menar tydligen att asylsökande inte bara har rätt att ställa krav, för det har de ju, utan dessutom att det svenska samhället har en skyldighet att uppfylla dessa krav - och dessutom att infira flyktingsmugglarnas löften om en lyxtillvaro i Sverige.

Rättigheter som du definitivt inte har som fattig, hemlös svensk.

Även svensk flyktingmottagning har drabbats av präktig korruption, såvitt hittills känt inte på regerings- och departementsnivå. Jag har inte heller hört talas om någora mutor vid förhyrning av flyktingförläggningar. Men nog verkar det skumt, att Migrationsverket vid ett tillfälle hade nobbat lägenheter mitt i ett mindre samhälle hos det kommunala boststsbolaget och i stället hade hyrt dubbelt så dyrt av Attendo Care en halvmil utanför samma samhälle.

Mario Matteoni sa...

Om man skulle förflytta den här debatten, med ovanstående kommentarer, till 1940-talets världskrig och byta ut de syriska flyktingarna mot flyende judar skulle ovanstående inlägg te sig mycket skumma.
De grekiska flyktinglägren, där flyktingarna koncentreras, har fått svidande kritik från både FN och Amnesty. Förhållandena beskrivs som usla, med överfulla sovsalar och bristande hygien. Flyktingarna hålls inspärrade.
Vad som saknas i samtliga kommentarer är enligt min mening en medmänsklig och empatisk inställning.

Visst är det skillnader på turister och flyktingar. De senare kommer av tvång, de flyr för sina liv.
Måste de därför förlora allt människovärde?

Jonny sa...

"Vad som saknas i samtliga kommentarer är enligt min mening en medmänsklig och empatisk inställning."

Vad som saknas i din text är sunt förnuft. Du anser att de som mha kriminella ligor köper sig en illegal biljett till svensk välfärd skall premieras. DU visar inte medmänsklighet och empati med det resonemanget.

Låt istället FN välja ut familjer i flyktinläger som får asyl i Sverige.

Lars sa...

Dina råsopar, Mario, är höjden av cynism. Vi står inför en stor utmaning, som kräver både medmänsklighet och uppoffringar - samt sunt förnuft - för att detta ska komma till sin rätt. Och det gör du till en tävling i godhet, där du har fri dragningsrätt på skattemedel. Inte bara i Sverige utan tydligen i Grekland också.

Mitt första inlägg var ett bemötande av Jonnys förslag att låta FN varje år välja ut flyktingar i flyktingläger och ge dem asyl i Sverige. Min invändning var att detta inte är strikt enligt FN:s regler för kvotflyktingar.

Men när Libanon nu stänger gränsen mot Syrien, borde vi kanske överväga Jonnys förslag ändå, så att Libanon kan öppna gränsen igen.

Sedan tycker jag att du, med din fria dragningsrätt på skattemedel i alla möjliga länder, ska utrusta en stor internationellt sammansatt armé, som störtar diktatorn i Damaskus och kör ut IS-terroristerna ur Syrien och Irak. Det handlar ju bara om att ha ett tillräckligt stort hjärta...

Leif sa...

Jag undrar varför inte alla politiker som verkar tro att det finns obegränsat med resurser tar initiativ till en frivillig extraskatt som oavkortat går till kostnader för asylinvandringen. Med den påstådda solidaritet som politiker och journalister ger uttryck för borde denna grupp avstå minst 25% av sin lön för detta ändamål.

Lars sa...

Mario själv bor i ett fint litet samhälle i Sörmland, med fina villor från början av 1900-talet och stora villaträdgårdar. Jag har varit där, dock inte i Marios hus.

Nu tycker jag att Mario med sitt stora hjärta, ska smälla upp några friggebodar eller attefallshus i sin fina trädgård, och låta flyktingar bo gratis i dessa. Om så sker, så lovar jag att köpa en säng på Myrorna och ställa den i trapphuset åt tiggaren som sitter utanför ICA.

Visst kan vi klämma in mer än dubbelt så många flyktingar som hittills, om vi tar vara på varje villaträdgård och vrå. Den springande punkten är emellertid om alla, som kommer till Sverige verkligen har flytt för livet från det land som de senast kommer från, eller om de har flytt från usla flyktingförläggningar i Sydeuropa.

Därför är situationen inte jämförbar med andra världskriget, då Sverige var första land, som de flesta flyktingarna kom till, och för övrigt ett av de få länder i Europa som inte hade en massa krigsinvalider och krigsänkor och föräldralösa barn att försörja.

Jag tror nämligen att det finns ett visst samband mellan viljan att hjälpa och hur nödställda de hjälpbehövande är. Jag tror inte att Mario är något undantag. Du är lika ogin som alla andra. Det går an att lova runt, om någon annan betalar.

Och jag har INTE skrivit att befogade klagomål från nyanlända inte ska beaktas.

Mario Matteoni sa...

"Lars", "Leif" och "Jonny" är för mig helt obekanta och anonyma.
De debatterar under anonymitetens skyddsmantel.
"Lars" vet t.o.m.var jag bor.
Tre modiga män som står upp för sina åsikter.
Måtte ni aldrig tvingas in i en flyktingsituation.
Jag kommer att fortsätta debatten när ni framträder med era egna verkliga namn och identiteter.

Lars sa...

Mario
Du har själv skrivit var du bor i din presentation. Jag har själv varit i flyktingsituationer. En gång hamnade jag i en grannkommun till dig, vilket förklarar att jag känner till trakten. Varje gång jag ger pengar till tiggare, tänker jag efter hur mycket jag behöver själv, för att klara mig på min lilla pension. På samma sätt som medborgarna själva måste ta ansvar för sin ekonomi, måste stater ta ansvar för sina medborgares möjligheter att försörja sig. Det finns grekiska fattigpensionärer, som har det ännu sämre än i de som tvingas bo i de grekiska flyktingförläggningarna. Jag eftersyser konstruktiva förslag från bl.a. dig hur man ska öka Europas möjligheter att hjälpa. Men moraliskt översitteri - nej tack!

Leif sa...

Varför skulle det vara mer kontroversiellt att diskutera samhällets kostnader för flyktingmottagning än övriga kostnader?

Somliga tycker att vi har nått en gräns för dessa kostnader eftersom integrationen inte fungerar i dagsläget pga en extrem bostadsbrist och massarbetslöshet. Andra tycker annorlunda och båda åsikterna borde vara tillåtna i en demokrati.

Lars sa...

Mario verkar tro att alla som inte tycker som han är känsokalla cyniker, som kanske är rasister dessutom. Ett problem är förvisso att verkliga rasister gärna uppträder i falsk förkädnad som milda kritiker av brister i flyktingmottagningen. Men ska vi då låta rasister och antirasister i egna syften (att framstå som folkets röst respektive som de enda heliga) få tysta all saklig debatt? Om en viss grupp flykingar ska bo på lyxhotell, för att de själva förväntat sig detta, kommer pengarna inte att räcka till alla som faktiskt har ett skyddsbehov.

Jonny sa...

Jag debatterar inte under anonymitet så även där har du fel.