fredag 9 januari 2015

Är moster Astas knähund en varg?

Är moster Astas knähund en varg?
Onekligen om man ser till jyckens bakgrund.
Med vetenskapliga gentekniska metoder kan man påvisa ett otvivelaktigt samband mellan vargen och mopsen.
Min grannes jämthundar ser ut som vargar. Inte desto mindre är de hundar.

Det vore både opraktiskt och förvirrande att börja kalla hundar för ”vargar”.
Vad skulle man i så fall använda för uttryck då vargen verkligen kommer?
De verkliga vargarna skulle komma undan som beskedliga hundar.

Börja att kalla hundar för vargar och folk känner inte igen sig.
Det är just detta som är problemet i dagens svenska politiska debatt.
Om man använder begreppet ”fascister” om Sverigedemokraterna känner inte deras väljare igen sig. De anser sig inte vara ”fascister” och är inte ”fascister”. De är bara rädda för att etablissemanget inte förstår deras rädsla för att främlingar ska ta över deras land.

Enligt min uppfattning kännetecknas fascismen (den italienska varianten) av
- förakt för demokrati och parlamentarism  (”bara snack och käbbel ingen handling”)
- totalitärt och elitistiskt styre
- nationalism (”lojalitet mot folket, nationen, staten”)
- motstånd mot alla ideologier och ismer (liberalism, socialism, kommunism)
- våld som yttersta maktmedel, förhärligande av krig
- fackföreningsfientlighet (klassmotsättningarna hävs genom korporativism)
- manlighetskult (”den manliga styrkan är en tillgång”)
- antiintellektualism (”handlingen är viktigare än reflektionen”)
Det är så fascismen historiskt har definierats. För mig är definitionen på ”fascism” denna.

Sverigedemokraterna passar in på en av punkterna, de är nationalister och en därmed förenlig främlingsfientlighet.
I praktiken grundar de också sin politik på ett utbrett folkligt politikerförakt som söker sina vägar.
Det föraktet växer ju mer SD exkluderas av de övriga partierna.

Enligt min mening är SD ett borgerligt, nationalistiskt och främlingsfientligt populistparti.
Det räcker gott och väl.

Om man för övrigt använder samma sätt att påvisa egenskaper som många använder för att definiera Sverigedemokraterna som fascister i dag, skulle Vänsterpartiets medlemmar kunna kallas för ”bolsjeviker”.
7 kommentarer:

Jonny sa...

Rätt korrekt.

Däremot är man inte främlingsfientlig bara för att man vill begränsa invandringens volym.

Man har då istället insett att samhället inte klarar av den anstormning som pågått och nu förvärras.

Jag antar att den som inte insett detta kan kallas välfärdsfientlig.
Detta epitet kan väl då stämplas på allians och S+Mp+V....

Att kalla SD för populistiskt verkar också fel, det kan isåfall sägas om samtliga partier.

Jonny sa...

Exempel :

Vänsterns ideer om stopp för vinster i välfärden är om något ett populistiskt utspel.

Miljöpartiets politik innehåller också många förenklade och i praktiken ogenomförbara populistiska ideer.

Lars sa...

Det finns både högerpopulism och vänsterpopulism.

Lars sa...

Fascism används numera som ett samlingsbegrepp för flera sinsemellan hetorogena partibildningar på yttersta högerkanten. Definitionen får inte vara så snäv, så att den bara stämmer på Mussolins fascistparti, men inte heller så vid så att vad som helst kan kallas fascism.

Med begreppet nyfascism avses nutida fascistpartier, som har slopat alla referenser till mellankrigstidens fascism och åtminstone utåt säger sig omfamna demokratin.

Frågan om SD kan kallas ett nyfascistiskt eller rentav nynazistiskt parti, hänger samman med partiets påstådda uppgörelse med nazismen, eller om detta bara är en fasad utåt.

Jonny sa...

Vad är socoaldemokraterna , är de neosocialister ?

Lars sa...

Kanske det.

Lars sa...

Vi bör kanske också reda ut vad som menas. Det finns mycket otrevligt som inte är fascism, nazism eller kommunism. Samt diverse kontroversiella men mindre otrevliga (om man tänker efter) ståndpunkter, som inte heller är något av detta. Det kan också vara en fråga om man vill att de åsikter, man har, ska drivas igenom till vilket pris som helst.

Rasism och främlingsfientlighet används ofta som synomymer men är inte alls samma sak. Främlingar är alla som inte tillhör det egna hushållet. Ordet främlingsfientlighet markerar en stark fientlighet mot främlingar, enligt ordböcker, faktiskt en vilja att skada den som är en främling. Vill man det, om man förespråkar en mer restriktiv invandringspolitik? Kanske om så blir fallet, och man är väl medveten om det, men ändå framhärdar i sina åsikter.

Men är det verkligen främlingsfientlighet (en vilja att skada) att motsättas sig att flyktingar, som har tillhört den syriska överklassen, ska ha högre standard än svensfödda socialbidragstagare, innan de har blivit självförsörjande? Kanske finns det också en främlingsfientlighet mot de svenkfödda socialbidragstagarna?

Rasism är en ideologi, som hävdar att det finns generella skillnad i intellektuellt och moraliskt avseende mellan olika raser, att "högre" raser ska härska över "lägre" raser, samt att den egna rasen försämras av rasblandning. Den moderna europeiska rasismen maskerar sig ofta som "kritik mot religionen islam". Ändå måste man ha rätt att kritisera religioner.

Är det rasism eller främlingsfientlighet att vilja stävja det, att den som fått asyl i något annat EU-land, kastar sina handlingar och låtsas ha kommit direkt från hemlandet till Sverige, när han söker asyl här? Är det rasism eller främlingsfientlighet att förespråka att Sverige borde ha samma asylregler (tillfälliga uppehållstillstånd som regel) som andra EU-länder?

Är det rasism eller främlingsfientlighet, när socialdemokrater och vänsterpartister förespråkar att arbetsmarknadsprövningen borde återinföras? Eller var överenskommelsen mellan alliansen och Mp att avskaffa den ett utslag av främlingsfientlighet hos en politisk överklass mot den svenska arbetarklassen?

Är det rasism eller främlingsfientlighet, när jag hoppas att moderater och socialdemokrater, som är kritiska mot den idag närmast utopiska invandringspolitiken, ska lyckas driva på sina respektive partier till en mer realistisk hållning? En blocköverkridande överenskommelse i den riktningen skulle utestänga verkliga rasister och främlingsfiender från politiskt inflytande.