söndag 4 maj 2014

Var Jesus vänsterman?Världen behöver entreprenörer som utvecklar och berikar samhället.
Att somliga av dessa entreprenörer blir miljardärer behöver inte vara negativt.
Om de rika satsar på välgörande ändamål eller investerar sina pengar i nya produktiva verksamheter är det väl bara bra, och inget som ”vänstern” har anledning att vara emot.

dagens ledarsida i SvD frågar emellertid ToveLivfendahl  varför det är ett problem för vänstern att vissa har mycket mer pengar än andra. Mest är det arvsfrågan som upplevs problematisk, påstår hon.

Hon konstaterar att problemet inte är Sveriges 136 miljardärer eller att 85 procent av dem har blivit förmögna genom att de och tidigare släktingar grundat företag som har skapat enorma värden för vårt land.
”Det verkligt problematiska är att deras omgivning slentrianmässigt använder dem som politiska slagträn istället för att nyfiket och välkomnande efterfråga deras ytterligare potential som samhällsutvecklare.”

Det må så vara, men Lifventahl anstränger sig inte heller för att nyfiket vända och vrida på frågan.
Tvärt om. På sedvanligt nyliberalt maner talar hon i stället om ”hur det är” som om det var en naturlag, och som om hon sitter inne med sanningen.
Men problemet finns där.

Vad som komplicerar nyliberalernas blommiga syn på ekonomisk makt är att vi lever i en kapitalistisk hierarkisk värld där det mesta värderas i pengar och där pengar styr arbete och produktion, d.v.s. grunden för alla människors liv.
Pengar avgör inte bara individers plats i makthierarkin utan också värderingen av människor.
Den rike är mer värd än den fattige. Pengar ger makt.

Den makten tycks för Lifventahl vara helt oproblematisk.
Men de 136 miljardärerna är lika priviligierade och lika mäktiga som en gång högadeln var i förhållande till det stora fleratlet människor. En del var despoter andra upplysta sådana men de kunde genom sin egendom mest styra och ställa som de ville.
Adeln hade ursprungligen fått sin rikedom genom insatser de gjort för kronan. Men då dessa rikedomar började gå i arv blev de så småningom ett problem. Kungen och kronan såg sig till sist föranlåten att dra in dessa jordegendomar i en räfst.

Det som ytterligare komplicerar det hela är att det finns annat än rikedom som brukar räknas till människovärdet.
Kristendomens syn på det mänskliga värdet uttrycks bl.a.  i Lukas 18:25, där Jesus lär ha sagt att ”det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.”

Var kanske Jesus vänster?

5 kommentarer:

Bengt Silfverstrand sa...

Ja, Jesus ar definitivt vänsterman. Det är bara att läsa Bergspredikan i Nya testamentet, så kommer man till klarhet.

Anonym sa...

Klart Jesus var en Vänsterman.
Av fem bröd och två fiskar mättade han femtusen man.

Reinfeldt hade tagit fiskarna och Bröden och satt de femtusen personerna i FAS-3

Sedan låtit dessa femtusen fiska och baka bröd så arbetsgivarna i sin tur sett till att sälja detta och av detta erhållit Femtusen var för fiskarna och bröden.

Ungefär så funkar det i dag.
Men då tar man från de sociala försäkringarna som arbetstagarna inbetalat via sin lön och ger det till arbetsgivarna.

Anonym sa...

Nej. Snarare apolitisk, troende på en transcendental verklighet där jordelivet bara är en meningslös fas inför efterlivet.

// Jan

Anonym sa...

Nej. Snarare apolitisk, troende på en transcendental verklighet där jordelivet bara är en meningslös fas inför efterlivet.

// Jan

Jonny sa...

"Var Jesus vänsterman? "

Om man betänker att hans påstådda fader (kallad Gud) slaktade hela mänskligheten (förutom Noak och hans närmaste) och större delen av djurlivet så ligger det nära till hands att svara ja på den frågan.