fredag 16 maj 2014

Bankdirektörer hånfnittrar åt skattebetalarnaPär Fjällström har sammanställt en utmärkt film om Eurokrisen. Filmen visades på TV igår 15 maj under rubriken Europas val (Dokument inifrån)

Hela filmen är sevärd men cirka 16 minuter in i filmen, blir det riktigt intressant då den berättar om hur den Irländska tigerekonomin förvandlades till bankkris och hur bankerna vältrade över sina skulder på skattebetalarna.

Sinn säger att långivare och låntagare lyftes upp från den privata nivån till den offentliga.
EU:s länder delas upp i låntagare och långivare. Vilket är ytterst farligt. När privata låntagare inte kan betala sina lån regleras detta av civillagar. Men när stater blir skyldiga varandra finns inget sådant skydd. Och låntagare och långivare råkar lätt i konflikt med varandra.
Om man låtit krisländerna gå i konkurs skulle bankerna fått ta smällen. Men politikerna var för rädda för att bankerna skulle gå i konkurs.
Filmen berättar att en av de största, och snabbast växande, bankerna under tigerekonomin var Anglo Irish Bank. Den drabbades av finanskrisen.
Hur bankdirektörerna då försökte vältra över sina skulder på skattebetalarna illustreras tydligt i filmen.
Den återger bl.a. hur Dublingtidningen Independent kommit över hemliga bandinspelningar av interna telefonsamtal mellan finanschefen John Bowe och marknadschefen Fitzgerald.
Bowe berättar för marknadschefen hur ledningen vänt sig till finansinspektionen för att få hjälp.
Han hade begärt 7 miljarder euro för att banken inte skulle gå omkull.
De bägge bankdirektörena diskuterar vilken typ av lån som banken fått av staten.
-    - Är de sju miljarderna ett terminslån?, frågar Fitzgerald.
Bowe svarar att det är ett överbyggnadslån.
- Det gäller alltså tills vi kan betala tillbaka. Vilket är aldrig, svarar Bowe fnittrande.
De bägge hånskrattar åt skattebetalarna som får betala notan.
Samtalet är som hämtat ur en karikatyr av konspirerande bankdirektörer ur en proggteaterföreställning från 1970-talet.

Men det här är verklighet.

Filmen är tillgänglig på SVT Play i  30 dagar
Repriser sändsSVT2 sön 18 maj 16.00

Inga kommentarer: