tisdag 12 februari 2013

Var finns hierarkiforskningen?Där granskas den makttoppens inkomster, jämfört med vad en genomsnittlig industriarbetare tjänar. År 2011 hade de 200 toppositioner som ingår i granskningen i snitt en årlig inkomst som en vanlig industriarbetare behöver 17 år för att arbeta ihop.
Inkomsterna säger en del, men inte allt, om dagens svenska hierarkiordning.

Varje samhälle, sedan människan började bruka jorden, verkar ha frambringat sina hierarkier.
I antikens Grekland skilde man på medborgare, invandrare och slavar. På liknande sätt var det i antikens Rom.
Kvinnan har i alla tider intagit en underordnad plats i hierarkierna.
Hur det såg ut under medeltiden visar bl.a. en miniatyr ur den medeltida sachsiska lands- och länsrätten som ger en bild av ståndsindelningen i medeltidens samhälle. (”Europas historia”, Tiden 1938. Del I, sid. 195)
Målningen visar hur den tidens hierarkier uppfattades.
Uppifrån räknat kom:
KYRKLIGA
Gud
Påve
Biskop
Abbot
Abbedissa
Präst

VÄRLDSLIGA
Kejsare
Konung

Hertig
Länsherre
Feodaldomare
Landsdomare
Bisittare
Borgmästare
Byfogde
Bödel
Bonde
Vasall
Fru och flicka
Herde
Sachsare
Vendisk man
Vendisk kvinna
Jude

I alla moderna samhällen tycks hierarkier uppstå.
Dagens samhälle är inget undantag. Här är ett försök till beskrivning av hur den ekonomiska hierarkin ser ut i dagens Sverige.

1             1. Kapitalister, miljardärer och koncernägare typ Kamprad, Rausing, Lundberg, Persson,     Wallenbergs, Bonniers m.fl
2.    VD:ar för Skanska, Volvo, Nordea och andra stora företag. (inkomst 46 gånger en industriarbetare.)
3.    Övrig näringslivselit som direktörer, höga chefer,
4.    Finans-, fond-, börs- och fastighetsförvaltare
5.    Höga tjänstemän i offentlig sektor, i universitetsvärlden och i medierna (inkomst 8 gånger en industriarbetare)
6.    Politiker och annan demokratisk elit (inkomst 5 gånger en industriarbetare)
7.    Priviligierade yrkesgrupper som domare, advokater, överläkare,
8.    Kultureliten framgångsrika kulturarbetare och mediefolk, kändisar
9.    Företagsledare, företagare för småföretag
10. Högre tjänstemän
11. Fria hantverkare, egenföretagare
12. Löntagare. Yrkesarbetare, hantverkare, industriarbetare m.fl.
13. Arbetslösa, arbetsoförmögna, bidragstagare, flyktingar
14. Kriminella, kåkfarare
15. Pundare, prostituerade, hemlösa, papperslösa

Hierarkiordningen har troligen många betydelser för hur samhället formas och utvecklas.  Märkligt nog är det ont om hierarkiforskning. Det finns sådan men det mesta handlar om hierarkier inom företag och byråkratier.
Men jag kan ha missat något så du får gärna tipsa om du hittar någon forskning eller bra bok i ämnet.

Inga kommentarer: