måndag 4 februari 2013

Invandrarrapport med frågetecken


Invandrartäta orter har i genomsnitt mindre sociala problem än orter med liten invandring, enligt en ny rapport från Reforminstitutet.


Reforminstitutet är en tankesmedja som startades av Gunnar Hökmark (Moderaterna) som var dess verkställande direktör 2000-2003. Institutet sponsras av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Nationalekonomen Stefan Fölster, som närmast kommer från Svenskt Näringsliv, är dess chef sedan nu i januari.


Rapporten finns ännu inte publicerad på nätet men har refererats av Stefan Fölster på DN Debatt.


I debattartikeln konstaterar Stefan Fölster att de orter som har få invandrare har störst sociala problem. För när Reforminstitutet vägt samman områden som skola, jobb, hälsa och pengar, hopplöshet och utanförskap så visar det sig att av dom fem sämsta orterna i indexet så har fyra exceptionellt få invandrare.

Debattartikeln reser flera obesvarade grundläggande frågor.


Vad avses med ”invandrare” i rapporten? Arbetskraftsinvandrare eller flyktingar? Ur alla synpunkter är de två mycket olika grupper, med mycket skilda behov, olika motiv för att ha invandrat, skilda förutsättningar för att klara sig i Sverige m.m.
Hur blir resultatet om man skulle undersöka orter med en stor andel flyktingar men liten andel arbetskraftsinvandrare?Kan det vara så att de orter som har problem tar emot färre invandrare och flyktingar?


Kanske finn svar i rapporten, men i debattartikeln finns de inte.
Inga kommentarer: