onsdag 6 februari 2013

Dogmatism leder till absurditeterDogmatism leder alltid till absurditeter när de av dogmer snärjda idéerna konfronteras med verkligheten.
Det gäller naturligtvis både vänster- och högerdogmatism.
En som inte avsvär sig den nyliberala dogmatismen är Maria Ludvigsson på SvD:s ledarsida. Hon går på i ullstrumporna.
”Medan vänstern beskriver makt som något som bör kanaliseras via politiker framröstade i val, menar borgerligheten att makt istället handlar om medborgarens möjlighet att direkt påverka sin vardag.” slår Ludvigsson trosvisst fast i dagens SvD-ledare.
Det gäller då att t.ex. blunda för att medborgarnas möjligheter att direkt påverka sin vardag i arbetslivet inte varit någon borgerlig paradgren. Tvärtom.
Men nu handlar ledaren om de av LO föreslagna samhällsbolagen. I samhällsbolagen ska allmännyttan betonas och vinstuttagen begränsas till värdeöverföringar motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet. Undantag från huvudregeln ska bara kunna göras genom särskilda driftavtal, som tecknas av kommunen och landstinget.
Förslaget är betydligt mindre vänsterdogmatiskt än att ”förbjuda vinster i vården”.

Arbetsgivarorganisationerna går snabbt i taket och försöker stoppa frågan genom att hänvisa till att förslaget strider mot EU-rätten.
Maria Ludvigsson, fostrad inom Svenskt Näringsliv, får svårt att tackla den ideologiska krumbukten och hamnar i ett märkligt resonemang om politik och ideologi.

Inga kommentarer: