onsdag 21 juli 2010

Om idioter och SvD:s ledarskribenter

Ordet ”idiot” var under den grekiska antiken beteckningen på en människa som ställde sig utanför samhällsgemenskapen. En särling som inte ville bidra till det gemensammas bästa.
Senare har begreppet, med tiden och i översättningar, fått annan betydelse för någon som inte begriper sitt eget eller andras bästa. Eller en som är mer än lovligt enkelspårig i huvudet.

Jag säger inte att begreppet, vare sig i den ena eller andra betydelsen, passar på SvD:s Johan Folin.
Men på dagens ledarsida ger han utryck för ett synnerligen enkelspårigt resonemang.
Så blir det nog när man oreflekterat tar sig före att vidarebefordra dumheter från Skattebetalarnas förening.
”Om man skulle betala alla skatter i början av året och först därefter arbeta åt sig själv innebär det att man fram tills igår, den 20 juli, arbetade åt staten.” skriver han och påstår att detta gäller en ”normalinkomsttagare”.

Menar Skattebetalarnas förening, med Folin som eftersägare, att man resten av året skulle avstå från de resurser som skattepengarna bekostar?
Att tusentals normalinkomsttagare inte skulle få någon lön för sitt arbete eftersom de får betalt för sina samhällstjänster via staten?
Ska förvar, omsorg, sjukvård, kommunikationer läggas ner den 20 juli för att inte återuppta verksamheten förrän efter årsskiftet?

Man kanske inte måste vara ren idiot för att fungera som skribent på SvD:s ledarsida.
Men en viss enkelspårighet verkar underlätta.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker det är en bra jämförelse.
Så att folk förstår att Sverige har världens högsta skatter.

Från nyår fram till 20 juli går allt du tjänar till staten.
Resten du tjänar på året får du behålla själv.
Och S vill höja skatterna ytterligare?

Rösta på alliansen

Ante sa...

Du kan ju vända på steken, anonym, och beräkna när medborgaren börjar gå med plus. T.ex. kanske det dröjer ända tills denne är 42 år innan Sverige börjar gå plus, efter åtskilliga investeringar i BB, skolgång et c. Men det vore ju idiotiskt.

SommarBjärven sa...

Är det inte ett vanligt sätt att beskriva koppling arbete-skatt? På samma sätt som man ibland sätter utgifter i relation till den lön man har, t.ex. att man måste arbeta en vecka innan hyran kan betalas, ytterligare två veckor för andra utgifter och så sista veckan för sparande och annat. Typ.

Det är pedagogiskt på det viset...

Läser man politisk debatt från världens alla hörn är svd:s exempel vedertaget.

Anonym sa...

Har staten lite vätt sparar den ihop pengarna från första halvåret för att kunna underhålla sitt system även efter 20 juli. Allt måste inte slussas ut så fort det kommer in.
Men måste man vara så enkelspårig att man tar alla retoriska bildliga liknelser bokstavligt och inte ens vill sätta sig in i vad skribenten vill förmedla är väl alla (nästan) idioter.

Mario Matteoni sa...

Varför törs ingen som kommenterar framträda med eget namn och identitet så att jag kan gå i polemik?

Johan Folin sa...

Mario: jag ställer upp med namn. Poängen med Skattefridagen är ju just att illustrera hur normalinkomsttagarens (sex basbelopp) skatter förändras.

Det handlar självfallet inte om att alla ska sluta betala skatt efter 20 juli i år. Jag tror inte heller att särskilt många har missuppfattat innebörden i min ledare heller; din kommentar är den första jag sett som har gjort det.

Mario Matteoni sa...

Bra Johan!
Naturligtvis förstår jag att det handlar om pedagogik.
Karl Marx tog till ett liknande pedagogiskt exempel när han skrev att löntagaren jobbar för sin arbetsgivare t.ex. 8 timmar om dagen men får lön endast för 6. Skillnaden på två timmars arbetstid tillgodogjorde sig arbetsgivaren löntagarens arbete och detta utgör, enligt Marx, ett mervärde.
Ingenting i Marx skrifter har av borgerliga ekonomer kritiserats så mycket som detta.
Det är intressant att du och Skattebetalarnas förening använder samma pedagogiska grepp som Karl Marx.

Det enkelspåriga i ditt resonemang ligger i att du ensidigt talar om kostnaden för att bekosta det allmänna
Att enbart redovisa vad man betalar utan att väga detta mot vad man får för pengarna är inte pedagogik. Det är demagogi.

Anonym sa...

MArie: Ska du förvänta dig polemik får du också leverera insikter som gör att du är värd polimiken.

Du talar ju själv inte om att Sverige är ett av de länder där den dagen infaller senast men samtidigt har vi inte världens bästa vård, skola, omsorg. Tyvärr förtjänar inlägg som dina inget annat än anonyma svar. Du uppvisar nämligen en förmåga att förneka argument som talar emot din egen övertygelse och endast vilja påvisa dina egna åsikter. Tyvärr anonymitet är och förblir det bästa sättet att bemöta personer som dig.

Mario Matteoni sa...

Mer idiotpedagogik
Om du år 2007 åt för 50 000 kronor per år och hade en lön på 200 000 kronor, så arbetar du för livsmedelsindustrin, matvaruhandeln och jordbruksnäringen de första tre månaderna av året och resten av året för dig själv.
Enligt statistiken har våra matvaror blivit allt dyrare de senaste åren. Mellan åren 2008–2009steg priserna med nära tre procent. Nu måste du alltså arbeta ännu en dag för livsmedelsindustrin, matvaruhandeln och jordbruksnäringen och en dag mindre för dig själv.

Anonym sa...

I Sverige har vi sk källskatt vilket innebär att en anställd inte betalar sin skatt själv utan det gör arbetsgivaren.
Detta gillar socialdemokrater som bara den.
Orsaken är att den anställde oftast inte vet hur mycket skatt som arbetsgivaren betalar varje månad i skatt.
Ej heller storleken på de sociala avgifter som arbetsgivaren betalar till staten för den anställde.

Om alla anställda i Sverige själva skulle betala in skatt och sociala avgifter - då skulle det ljuda annat i skällan.
Då skulle folk förstå hur systemet fungerar och förstå varför Sverige ej behöver mer skattehöjningar.

Rösta på alliansen

Anonym sa...

Mario:

Dina inlägg talar för sig själv. Höga priser på vissa jordbruksprodukter 2008 slog först igenom på priserna 2009.

Senare så sjönk priserna igen både på råvaran och den förädlade produkten.

Snacka om att du är dåligt insatt i det du försöker hävda. Idiotpedagogik var din egna beskrivning. Dvs pedagogik där du försöker hävda något men misslyckas eftersom du saknar förståelse för det du försöker hävda. Som någon skrev tidigare. Sådana som dig bemöter man bäst anonymt.

Anonym sa...

Matpriserna ökar

http://www.lantbruk.com/matpriserna-stiger/2010-07-22

http://www.dn.se/ekonomi/fortsatt-stigande-matpriser-1.1141452

men det var inte det som Marios inlägg handlade om. Han drog en direkt paralell med Skattebatalernas förenings exempel med skatterna. Jag tycker att det visade hur korkat exemplet är.