fredag 30 oktober 2009

Jobben kommer inte först

Det var tydligt redan före valet 2006: Moderaterna stod för arbetslinjen, socialdemokraterna för bidragslinjen.
Jag skrev om det i tidskriften ”Arena” okt/nov. 2005, nästan ett år före förlustvalet. Min artikel slutade: ”För om inte Sveriges socialdemokratiska arbetareparti kämpar för arbetets värde kommer partiet inte vinna arbetarna för sin politik.”
Tyvärr fick jag rätt.

Parollen ”Jobben först”, blev socialdemokraternas paroll först efter att moderaterna vunnit valet genom att hävda arbetslinjen.

Nu heter det alltså ”Jobben först”. Det är bra. Men vad ligger bakom, förutom valtaktik och efterklokhet?

Arbete uppstår inte genom politiska paroller. Arbete uppstår bara genom att resurser, d.v.s. kapital, satsas i verksamheter som gagnar produktion, antingen den är privat finansierad eller att den är finansierad via skattemedel.

Jobben kommer alltså inte först, utan först kommer kapitalet och produktionsresurserna.
Vad socialdemokratin borde fundera över är alltså hur kapitalbildningen ska gå till. Frågan som bör ställas är: På vilket sätt ska kapitalresurserna ordnas för att bäst gynna produktionen och arbetet? Den frågan kan formuleras på ett pedagogiskt sätt så att ”alla kan vara med” i debatten så att den inte enbart förbehålls tankesmedjor och partieliten.
Frågan bör ha svar, inte till valet 2010 för det är för sent, men till valet därefter.

DN
Expressen
Aftonbladet

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Den fråga du anser att S bör ställa sig har partiet ju besvarat med sin politik sedan 1985, genom avregleringar, genom att de rikare blir rikare, så att de investerar och genom privatiseringar - och det har inte fungerat - konstigt va?

Mario Matteoni sa...

Jag snackar om socialdemokratin och inte om den socialdemokratiska minoritetsregeringen och riksdagen.
F.ö. anser jag att en vänster som inte har en idé om kapitalbildning och som inte förstår kapitalismen är och förblir en vilsen vänster. Som dagens svenska vänster vilken anser att kapitalismen är de rikas konspiration mot folket, utgår från att man avskaffar kapitalismen genom att ersätta liberalismens ideologi med socialismens och som sätter likhetstecken mellan marknadsekonomi och kapitalism.