onsdag 7 oktober 2009

Krisen fortsätter

I affärs- och ekonomitidningarnas spalter förmedlas åter igen investeringsråd, placeringstips och spekulationsanvisningar i en omfattning som före krisen.
Krismedvetandet och det långa perspektivet i ekonomin, i den mån sådan funnits, tonar sakta bort och ersätts åter av uppskruvade kortsiktiga klipp- och profitförhoppningar.
Nu ska den illa reparerade finansbubblan ännu en gång pumpas upp till sprickfärdighet. För det är ju så det fungerar. Det kallas cykler eller konjunkturer.
En av orsakerna är att alla pengar, som i krisen östs ur över finansinstitut och banker, måste sättas i omlopp i förhoppningen om att de ska genera nytt kapital. Men det gör de inte. Det kan de inte göra för de pengarna saknar substans i reella värden. De är bara lån av framtida förhoppningar om värden.
Världsekonomin och kapitalbildningen, regleringar till trots, blåses åter igen upp av tomma illusioner och av förväntade värden i stället för verkliga. ”Uppgången” i ekonomin bäddar för nästa kris.
Men kapitalbildningen måste bygga på de reella överskott och värden som genererats av verkligt arbete, produktion och sund handel. Inte på spekulationshysteri, fantasier och ägarbyten av fantasivärden.
Själva värdebegreppet bidrar till eländet då ”pris” uppfattas som ”värde”.

Samtidigt pågår konsumtionen som förut. Konsumtionen får hjulen att snurra men ju mer värdelösa pengar som pumpas in i systemet dess farligare blir situationen. Värdelösa pengar är sådana som inte motsvaras av reellt arbete och produktion. Investeringskapital används till konsumtion.

Kapitalisterna i privatkapitalismen har en viktig funktion, nämligen att samla kapital för investeringar i arbete och produktion. Den kärnuppgiften verkar alltmer gå förlorad i västvärlden. Dagens institutionskapitalister tycks sakna förmåga att investera i reella värden.
Kortsiktiga profiter i handel med finanspapper ger större och snabbare ”vinster” än långsiktiga investeringar i arbete och produktion.
Krisen fortsätter.

DagensPS
SvD
E24
SvD

2 kommentarer:

Josef Boberg sa...

Om detta har jag just svarat Dig på Newsmill - hälsar Josef

Fjäderös Tvåfoting sa...

Blogwalkin´
:)

(man kommenterar i en blog, oh klickar sedan till dess att man inte kommer längre,(där det inte finns någon länk) eller så håller man på tills man faller ihop, av utmattning.)