tisdag 3 november 2009

Kapitalägarna pressar lönerna

Globala gruvjätten Vale är ett mycket lönsamt företag. Dess nettovinst under ”krisåret” 2008 var tretton miljarder dollar.
Ändå manar företagsledningen facket till återhållsamhet i kraven och till stora eftergifter, och utmanar arbetstagarna genom att ta bort deras förmåner.

3.500 Valeanställda i Kanada svarade i mitten av juli med att gå ut i strejk.
De är fortfarande i strejk i dag och Vale anställer strejkbrytare för att ersätta dem.

Samtidigt är Valearbetstagare i Brasilien involverade i en strid för grundläggande rättigheter, inklusive rätten till en säker arbetsplats.

Läs mer:

United Steelworkers
Vale

Du kan stödja de strejkande här:

Expressen

Inga kommentarer: