fredag 27 november 2009

I denna svinaktiga tid

I denna svinaktiga tid går tanken till grisen Särimner, fornvästnordiska Sæhrímnir en galt som enligt nordisk mytologi slaktades och blev uppäten varje dag för att, morgonen därpå, återuppstå hel och levande, redo att åter bli slaktad och uppäten.

Under Den Stora Grisen, förlåt Krisen, åts enorma finanskapital upp i den punkterade finansbubblan men kan återuppstå. Förutsättningen är att produktionsapparaten finns kvar. En sådan är SAAB som kanske slaktas på tisdag då GM:s ledning träffas för ett avgörande.

Apropå dem så kan man väl anse att VD:arnas löner och bonusar är svinaktiga i förhållande till de minimala personliga risker de tar i sitt jobb och i relation till Svensk Näringslivs bud på 0-avtal i lönerörelsen. Visserligen hotas en VD som missköter sig att bli arbetslös men kan då lätt komma igen med hjälp sina väl tilltagna avgångsvederlag, bonusar och pensioner.
Det är skillnad mot dem som tvingas överleva på reducerade A-kassersättningarna.
LO-tidningen redovisar i sitt senaste nummer VD-löner och bonusar i de 100 största svenska företagen. Medelvärdet på inkomst av tjänst är 8,8 miljoner kronor och för bonusar 2,3 miljoner.

Misshandeln av grisar vars skinkor snart ligger på våra julbord, är grymt (!) svinaktigt. En av de ansvariga, ordföranden i Swedish Meat, Lars Hultström, tar ”time out” och kommer att åter poppa upp igen eftersom det är skillnad på svin och svin.

Tyvärr finns inga vacciner mot svinaktighet.

Inga kommentarer: