torsdag 23 april 2009

Oförmögna förmögna

Allt färre arbetsgivare förmår giva arbete.
Orsaken är att det saknas kapital.
Det saknas förvisso inte kapitalister. Det är ju kapitalisterna som har till uppgift att samla kapital och satsa detta i produktion och arbete. Men även kapitalisterna tycks ha förlorat förmågan. I vart fall tycks själva kapitalet vara förlorat.
Således finns för närvarande en massa oförmögna arbetsgivare och kapitalister. Förvisso är de förmögna men inte till att ordna arbete och produktion.

Förvisso saknas inte heller pengar. Men pengar är inte kapital för då skulle problemet lätt kunna lösas genom att man lät sedelpressarna gå. Nu är emellertid problemet att det är just så som många stater försöker lösa kapitalbristen. Det är som att kissa i sängen, du vet. Det värmer i början.
Syftet med detta, säger man, är att få fart på konsumtionen. Om folk konsumerar mer kan företagen producera mer. Ty ju mer vi konsumerar dess mer kan vi producera. Nu har det emellertid blivit något fel så att det produceras mer än det konsumeras. Maskineriet verkar ha gått i baklås.

Det gäller också att ingjuta förtroende och tillit i marknaden så att kapitalägarna vågar satsa sitt kapital, sägs det.
Tyvärr tror jag att de inte låter sig luras. Är det några som genomskådar sånt så är det kapitalägarna.
Finansspekulanterna däremot älskar fagra löften, drömmar, spekulationer och rena fantasier. Det är det de lever av.
Men var det inte därför det blev en kris?

SvD

DN

E24

ETC

2 kommentarer:

Stig sa...

Förutom hämningslös lånegivning på bostadsmarknaden i USA beror finanskrisen på USAs enorma statsskuld och underskott i såväl handels- bytesbalanser och ständiga budgetunderskott som årligen ökar landets skuldsättning. Nu vill Obama (som jag gillar) lösa krisen genom att ytterligare öka skuldsättningen med ca 1000 miljarder DOLLAR. Vem tror på denna lösning? Spenderpellarna i Sverige gör det och hänvisar till Keynes.

Mario Matteonis blogg sa...

Frågan är om inte lånegivningen på USA:s bostadsmarknad bara är en liten del av det totala problemt: Finansmarknaden som helhet.
Finansmarknaden har utvecklats till ett enormt pyramidspel som nu brakar samman. I övrigt håller jag med dig. Keynes, lika litet som Marx, skrev några recept för dagens soppkök.