måndag 23 februari 2009

När finanssufflén säckar

Globala företag, som t.ex. GM, tjänar inte enbart pengar på att producera och sälja produkter. De bedriver dessutom finansiell spekulationsverksamhet i stor skala. Valutatransaktioner, värdepapperisering, fastighetsspekulationer utgör en stor och viktig del av verksamheten.
Det innebär att ”vinster” inom finansområdet kan ge plus i bokföringen och samtidigt dölja förluster i produktionen. Vilket håller så länge som finanssufflén expanderar men när den säckar ihop blir produktionsbristerna synliga.
Om den finansiella verksamheten får för stor betydelse, i förhållande till den produktiva, lever företaget farligt. Ledningarna för företagen är väl medvetna om detta men kör så länge det går för att blidka kapitalägarna/spekulanterna som skiter i produktionen bara de kan göra kortsiktiga vinster.

Se General Motors årsredovisning 2007.
General Motors Corporation 2007 Annual Report

DN i dag
SvD i dag

E24 idag

Inga kommentarer: