tisdag 21 oktober 2008

USA:s osunda ekonomi

Citat V
”Det kan inte råda något större tvivel om att Förenta staternas ekonomi 1929, för att travestera en välbekant kliché, var i grunden osund. Denna omständighet är av utomordentlig betydelse. Det fanns mycket, som inte var som det borde men fem svagheter i ekonomin synes ha haft ett speciellt nära samband med katastrof, som följde. De är följande;
1. Den sneda inkomstfördelningen
2. Den olämpliga företagsstrukturen
3. Banksystemets osunda struktur
4. Betalningsbalansens tvivelaktiga tillstånd
5. Det ekonomiska förståndets bedrövliga tillstånd.”

John Kenneth Galbraith ”Den stora börskraschen”, Ordfront 1997

Inga kommentarer: