fredag 19 september 2008

Krisen och realekonomin

I Dagens Industri den 19 september 2008 säger SEB-chefen Annika Falkengren,
angående den globala krisen bl.a., ”Nu ser vi att det handlar om en global kris som sprider sig till den reala ekonomin.”
Hon pekar därvid på ett problematiskt förhållande i den kapitalistiska globala ekonomin. Med den reala ekonomin menar hon näringslivet, produktionen och arbetet där reella värden och kapital skapas och utvecklas. Finansmarknaden tillhör inte den reala ekonomin. Finansmarknaden handlar nämligen inte med reella värden utan bara med förväntade upp- och nedgångar i priset på abstrakta värdebevis vilka förlorat kontakten med de verkliga kapital- och realvärdena. Det mesta är luft.

När nu riksbanker och stater pytsar in pengar i detta uppblåsta finanssystem är det i bästa fall pengar som motsvaras av ett verkligt produktionsvärde med förankring i den reala ekonomin. Eller så handlar det om pangar utan koppling till det verkliga produktionsvärdet.
Vi vet inte vilket, men om det är det sistnämnda kommer krisen förvärras eftersom inflationsrisken därmed ökar och att finansmarknaden fylls med än mer luft.
Detta gäller med största sannolikhet USA med dess enorma budgetunderskott, sitt minus i handelsbalans och med en låg dollarkurs. Under dessa förhållanden kommer åtgärden att ”trycka upp dollarsedlar”, för att lindra likviditeten i finanssystemet, bara att skjuta upp krisen och leda till kapital inte investeras och de reella värdena och tillgångarna minskar. Om bilden inte var så trivial skulle man kunna säga att USA:s regering och riksbank kissar i sängen för att behålla värmen. I själva verket är det en enorm jättelögn som ekonomer världen över borde genomskåda.
Men då tvingas de också avslöja att verkliga värden inte kan skapas utan och utanför arbetet och produktionen.

3 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Jag tror vi har en del gemensamt

http://mitt-i-steget.blogspot.com/2008/09/fed-och-bush-i-full-panik.html

Anonym sa...

On the other hand, in case you carry time for you to observe them, you are going
to see a huge advancement inside high quality of one's photographs. The silver-lipped variety produces equally wonderful pearls that are available in white to silver and frequently have ros. Ricky Toney is really a author who loves to discuss a lot of matters ranging from Men Promise Rings and Promise Rings.

Also visit my weblog :: Promise ring 70s Show

Anonym sa...

You just have to be certain whom you give the promise ring to.
Some people prefer not to wear rings, and others
want to make the purity vow in private. Irrespective of the material chosen, you must ensure that it is of top quality.


Review my web-site - promise rings 3.5 []