fredag 19 juni 2015

Skriv av Greklands skulder annars hotas demokratin i Europa!

Den grekiska krisen beror mycket på att den grekiska staten, under decennier, inte fick in tillräckligt med skattepengar. Detta berodde i sin tur på oordning i statsfinanserna, bristfälligt skattesystem, korruption, dålig byråkrati och usel politik.
Resultatet blev ett enormt underskott i statens budget.

Samtidigt frestades politikerna att låna pengar av finansinstitut som villigt spekulerade i räntevinster.
Det hela påminner om en socialbidragstagare som hankar sig fram på SMS-lån.
Grekland saknar också det investeringskapital som varje stat behöver för att bygga en nödvändig tillväxt. Landets BNP bygger alltför ensidigt på jordbruk och turism.

Grekland har de senaste åren jobbat för att förbättra sitt skattesystem genom att införa nya skatter, bättre övervakning av att skatterna kommer in och skattehöjningar kombinerat med utgiftssänkningar.
Ett problem i sammanhanget är att det tar decennier för de grekiska politikerna att få ett nytt skattesystem att fungera.

Men de åtgärder som de grekiska politikerna tvingats rikta mot folket - sänkta löner, försämrade pensionsförmåner, höjda skatter och priser - räcker inte enligt långivarna, IMF, EU och Världsbanken.
De kräver att svångremmen och piskan blir mer effektiva.

Greklands skatteinkomster perioden januari till maj ligger på 1,7 miljarder euro under prognos enligt Bloomberg News.
Underskottet i skatteintäkterna beror på minskad konsumtion, som sänker momsintäkterna, samt försenade inlämningar av skattedeklarationer.
Utgifterna under samma period var 2,5 miljarder euro lägre än prognos på grund av att regeringen stoppat utbetalningar till leverantörer.

Svångremspolitiken är med andra ord kontraproduktiv och förvärrar krisen. Det är en hopplös sits för grekerna där nya lån bara går till att betala de gamla och de höga räntorna på dessa.

Det finns bara en utväg ur krisen, att långivarna ger upp sina fordringar och efterskänker räntorna. Grekland behöver ingen svångrem utan ett rejält i stöd för investeringar i arbete och produktion.

Alternativen drabbar inte bara det grekiska folket utan hela Europa.
Därför gör den grekiska regeringen rätt som hävdar att det inte är möjligt att pressa det grekiska folket ytterligare.

Dito 

6 kommentarer:

Jonny sa...

Inte en enda euro mer till Grekland, låt dem bli statsbankrutt. De bör lämna den monetära unionen och även EU. De styrs av ett vänsterextremt parti med tongångar som borde avskräcka alla demokrater.

Leif sa...

De grekiska kommunisterna gick till val på rena lögner och lyckades lura folket med dessa. Nu är det dags att betala räkningen genom att man utesluts ur eurosamarbetet och får inför sina gamla lokala valuta igen som högst sannolikt deprecieras med ca 50%. Som Göran Persson myntade "Den som är satt i skuld är inte fri".

Anonym sa...

Skattebetalarna i euroländerna har redan efterskänkt motsvarande 1000 miljarder svenska kronor i grekiska lån. Vad tycker du att de svenska skattebetalarna av solidaritetsskäl skall ge i stöd till grekerna. Är 10 miljarder kronor OK för i år?

Nils Persson sa...

Problemet är ju att grekland inte klarar sig utan nya lån, annars hade det not varit en "no-brainer" att sluta betala räntor och strunta i lånen. Men hela den grekiska stadsapparaten går massivt back fortfarande, och de styrande har gått till val på att fortsätta göra det.

Så antingen lånar man mer, och då MÅSTE man komma överens med långivarna. Eller så får man inte låna mer, och staten går i konkurs (man kan inte genomföra avtalade transaktioner som pensioner och löner). Man hade kunnat dra ner mer så att man hade valet att inte låna mer, men det har man ju valt att inte göra.

Eftersom du och jag inte är långivare till Grekland (något som jag inte heller vill vara) så är det ju lite förmätet att sitta att ha åsikter om med vilka villkor andra borde låna ut pengar till Grekland på.

Mario Matteoni sa...


Det är inte kommunisterna som styr Grekland idag det är en sammansatt vänster-högerkoalition i vilken kommunisterna inte ingår.
Kommunisterna är inte med i regeringen.

Och om det är några partier som fört väljarna bakom ljuset de senaste trettio åren så är det Ny Demokrati och Pasok som växlat vid makten.
De tog inte i tid itu med de dåliga statsfinanserna utan låtsades att allt var bra.
Krisen blev uppenbar då Pasok 2009 tog över efter Ny Demokrati och Pasoks Georgios Papandreos blev tvungen att redovisa bluffen för omvärlden.
De bägge stora partierna gick sedan med på att rätta sig efter den kontraproduktiva svältkuren som långivarna krävde av grekiska folket.

Att folket ledsnade och valde vänstern är inte konstigt.

Problemet med krisen är att den inte bara är grekisk utan global.
Världens finans- och kapitalmarknader består av ”fiktivt” kapital, papper som inte längre återspeglar verkligt värde. Det mesta av detta fiktiva kapital är skuldsedlar. Länder som saknar starkt verkligt kapital blir offer på finansmarknaden, precis som Grekland.
Grekland drabbades på grund av sin ekonomiska utsatthet.
Det är när långivarna kräver att det fiktiva kapitalet ska återbetalas som verkligt kapital som bubblan spricker.
Skulle Grekland gå i konkurs uppstår en kris som kan fortplanta sig i hela världen.
Något som de nationalister som skriver bloggkommentarer har svårt att förstå.
För sådana enfaldiga kommentatorer gäller att alltid hålla på de starka och rika och sparka på dem som redan ligger. De är solidariska, men alltid med makten

Lars sa...

Hårda ord till kommentatorerna innan jag hunnit skriva min. Vad jag inte förstår är vad som skulle hända om Grekland gör ur euro-samarbetet och /eller gör statsbankrutt. Kan detta vara ett alternativ? Svara någon som vet!

Säga vad man vill om den nuvarande grekiska regeringen, men någom skuld i den ekonomiska bluffpolitik som har förts av tidigare regeringar har den inte.

Rimligt vore väl ändå att långivarna får ta på sig sin del av skulden och skriva av sådär 90 %. Det är ju inga lättlurade privatpersoner som Grekland har lånat av. Med en så kraftig skuldavskrivning och stenhårda krav att amortera av resterande 10 % och inga nya lån borde Grekland kunna starta om på nytt. Man får klara sig på vad man får in i skatt och vad man får låna av grekiska folket samt privata investeringar. För några rika knösar torde väl ändå finnas bland grekerna?

Om utländska investerare ser att Grekland har en regering, som kan uppfylla Greklands ekonomiska förpliktelser (vilket torde bli fallet efter en så kraftig skuldavskrivning) kommer de att bygga sådant i Grekland, som grekerna behöver och som ger vinst till dem själva.

Utländska investerare kan exempelvis bygga kärnkraftverk, som både skulle rädda miljön och förbättra folkhälsan samt sänka energinotan. Grekland är ett extremt oljeberoende land utan inhemska energitillgångar.

De enda naturtillgångar av någon betydelse som Grekland har är bauxit, som är ett råmaterial för framställning av aluminium. Men bauxiten ligger under fötterna på grekerna till ingen nytta alls, eftersom aluminiumframställning kräver massor med billig energi.

Vad mer har man? Kulturminnena, som förstörs i rask takt av smogen från oljekraftverken.

Alla som kan sin historia vet att Tyskland efter första världskriget ådömdes att betala så stora krigsskadestånd, som att betalningsväsendet inte kunde hantera betalningarna. Således förstörde man Tysklands ekonomi utan nytta för de som skulle ha krigsskadeståndet.

Grekland är för litet och för fattigt för att en grekisk Hitler skulle kunna hota världen. Tror vi. Men när högerextremismem är på frammarsch i hela Europa, behövs en ny politik, inte bara för Greklands skull. Så den här gången tror jag mer på Mario än på kommentatorerna.