torsdag 24 juli 2014

Okunnigt angrepp på nämndemannasystemet


På SvD:s ledarsida i dag pläderar Alice Teodorescu antingen för att nämndemannasystemet vid Sveriges domstolar ska avskaffas eller att nämndemännen ska väljas av andra organ än de politiska partierna. Vilketdera är svårt att begripa.
Men eftersom hon inte antyder vad det politiska valssystemet ska ersättas med får man förmoda att hon menar att det ska upphöra.

Hon nämner tre skäl till detta:
1.    Tack vare offentlighetsprincipen är rättegångar, domar och beslut offentliga för var och en att ta del av. Därutöver åligger ett stort ansvar på JO och JK ifråga om insyn och granskning.
2.    Nämndemännen har tystnadsplikt.
3.    Det är inget som tyder på att nämndemän nämnvärt avviker från människor i allmänhet, med andra ord är de i likhet med oss andra präglade av sina egna värderingar och egentligen bäst lämpade att enbart representera sig själva. Frågan blir därför på vilket sätt nämndemännen, i realiteten, kan tillgodose ambitionen om att rättens avgöranden ska ligga i linje med de allmänna värderingarna i samhället.

Första argumentet kanske kan tillfredsställa en ledarskribent eller en journalist när det gäller behovet av insyn.Det andra är inget argument emot nämndemannasystemet utan snarare för.Det tredje avslöjar att Teodorescu fullständigt har missat vitsen med nämndemannasystemet. Påståendet att nämndemannen bara representerar sig själv tyder också på en häpnadsväckande brist på kunskaper om det demokratiska systemet.
Man anar att hennes dogmatiska nyliberala grundsyn skymmer verklighetskontakten.
Domarkåren är en ekonomiskt, socialt och kulturellt tämligen homogen grupp. Domarna har en omfattande juridisk utbildning bakom sig och även om domaren ser på den åtalade med strikt juridiska glasögon kommer många avväganden i domen att påverkas av domarens personliga bakgrund och kunskapsbrister. Domaren kan vara nog så utbildad men kan sakna livserfarenhet och kunskaper om den åtalades hela livssituation.
Nämndemannasystemet finns till bland annat för att nämndemännen med sin olika sociala bakgrund ska ge en dimension till domstolen som innebär andra livserfarenheter än den domaren företräder.

 

7 kommentarer:

Jonny sa...

"Domaren kan vara nog så utbildad men kan sakna livserfarenhet och kunskaper om den åtalades hela livssituation. "

Vad nu det har att göra med åtal mot t.ex våldtäktsmän, pedofiler, mördare, mordbrännare, knarklangare, folk som misshandlar, begår rån etc etc.

I framtiden är det enda rätta att låta artificiell intelligens ta över dömandet. Mänsklig intelligens verkar ofta fallera berkar det som, både hos utbildade domare och hos nämndemän.

Anonym sa...

Jag är nämndeman och jag representerar självklart bara mig själv och ingen annan.

Mario Matteoni sa...

Jonny, du vill altså ytterligare avhumanisera domststolsväsendet.

En nämndeman representerar sig själv men med sina åsikter, sina särskilda erfarenhet, sin bakgrundsmiljö, sin kulturella och sociala status.
Ingen människa är en isolerad ö.
Nämndemannasystemet ska ge domstolen en förankring i den verklighet som existerar utanför domarkåren, utanför paragraferna.

Jonny sa...

Som jag skrev, jag vill ta bort den mänskliga faktorn i dömandet. Denna faktor visar gång efter gång hur dålig människan fungerar när den ska å ena sidan följa lagar och regler och sedan med alla sina fel och brister lägga in sina egna erfarenheter och bakgrund.

Det är inte fråga om att avhumanisera, det är fråga om att ha ett system som alltid ger samma resultat och som är mer rättvist, ett system som är mer humant alltså.

Vad en domare/nämdeman har för bakgrund, vilka politiska åsikter denne har, vilka moraliska riktlinjer denne har, kulturella och sociala miljöfaktorer är just sådant som INTE ska påverka en dom. Detta ger orättvisa domar som varierar i högsta grad mellan olika domstolar, där en dömer till våldtäkt dömer en annan till frigivning etc, det är ett oerhört dåligt rättsystem vi för närvarande tvingas leva med i brist på annat.


Jag är övertygad om att i framtiden när vi har en väl fungerande AI så kommer den här sortens beslut att fattas av just AI och inte av människor med alla sina fel och brister.

Mario Matteoni sa...

Kommer ett sådant system som du skissar kunna ta hänsyn till om det är en fattig som stjäl ett bröd eller om det är en rik.
En robotdomstol kan inte heller ändra domstolspraxis efter samhällsförändringarna.
Den kommer att dunka ut domar utifrån en mall.
Kan inte bli rättvist.

Jonny sa...

Jag anser inte att en människa med lägre inkomst ska få ett lindrigare (eller högre) straff än den med högre inkomst.

Snatteri bör för övrigt inte ens tas upp i en domstol, det är ett brott som ger böter. Samhällets resurser ska vi hantera på ett ekonomiskt vettigt sätt.

Likhet inför lagen. Det är något vi inte kan få när den mänskliga faktorn är inblandad, det visar verkligheten. Berkligheten bisar också att det finns enorma skillnader mellan hur domstolar dömer samma fall.

Vad gäller AI kommer den att i framtiden ta över ganska mycket av mänskligt bestämmande inom olika sektorer. Det är en naturlig följd av den enorma teknikexplosion vi endast sett början av.

Jonny sa...

"Under Veronica Maggios konsert på Bråvallafestivalen i Norrköping i juni blev en 17-årig flicka utsatt för en våldtäkt mitt i publikhavet. Nu har Norrköpings tingsrätt dömt en man för våldtäkten.

Han ska ha begått övergreppet genom att hålla fast flickan och greppa tag om hennes hals när hon stod tryckt mot ett staket.

Tingsrätten har funnit att kvinnan varit i en särskilt utsatt situation som mannen utnyttjat. Men domstolen anser att det har rört sig om ett tämligen kortvarigt förlopp, enligt domen. Tingsrätten har mot bakgrund av detta och vissa andra omständigheter tillämpat straffskalan som gäller för mindre grov våldtäkt.Mannen, som var 19 år vid händelsen, döms till skyddstillsyn och 200 timmars samhällstjänst. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på 96.000 kronor"http://www.dn.se/nyheter/sverige/doms-for-valdtakt-under-festivalkonsert/