söndag 20 juli 2014

Den vansinnige mannen

En man som fått för sig att han är utvald av högre makter och som inbillar sig att han därför har rätt att härska över andra och som tar till vapen för att utöva sin makt, betraktas vanligen av omgivningen som farlig och från sina sinnen.

När ett helt folk ser sig själva som Guds utvalda med rätt att bosätta sig i i ett land och att fördriva dem som bor i landet är det dock helt OK. Åtminstone i vissa fall.

(Om de emellertid är talibaner eller Isis blir de med rätta, av oss i väst, betraktade som den vansinnige mannen.)

Annars är det långt ifrån ovanligt i människans historia att folk, med mer eller mindre maktmedel, tränger undan andra folk.
Den europeiska kolonialismens globala rofferi och folkmord 1500-1900 rättfärdigades av rena vinstmotiv i förening med uppfattningen om den vita rasens och den kristna trons överlägsenhet.

Att kolonialmakterna upplät en del av sina erövringar till den vansinnige mannen får ses som en del av den koloniala historien. Liksom att de undanträngda blev förbannade.

Enligt min mening är tron på att behärska den enda sanningen, att anse sig som utvald av makter som står över mänskligheten, att förakta detta jordelivet till förmån för ett kommande liv är, enligt min mening, utan undantag helt livsfarliga för omgivningen.
 

Inga kommentarer: