onsdag 21 augusti 2013

För mycket pengar i finanssektorn, medan den reella ekonomin lider av kapitalbrist

Han är inte ensam om att hävda att den finansiella sektorn exploderat och lever sitt eget liv, frikopplad från den så kallade riktiga ekonomin.
Bl.a. menar den brittiske ekonomiprofessorn John Kay att nästa kris bara är en tidsfråga eftersom den finansiella sektorn utvecklats till en självständig organism som livnär sig på spekulation, bubblor och krascher.
I en rapport, med titeln ”A World Awash In Money”, konstaterar konsultfirman Bain & Co att världens finansiella tillgångar trefaldigades mellan 1990 och 2010, till sammanlagt 600 000 miljarder dollar (elva nollor)
Det kan jämföras med världens samlade BNP som 2010 var 63 000 miljarder dollar.
Förklaringen stavas den globala finansifieringen: avregleringar, finansiella uppfinningar i form av nya former av värdepapper, kraftigt växande skuldsättning och tekniska landvinningar som tillsammans skapat en global kapitalfabrik.
Att den riktiga ekonomin inte alls hållit samma tempo brydde sig få om, innan det hela sprack 2007-2008. Risken för nya bubblor är därför konstant.
Allt medan finansmarknadens aktörer berikar sig på en kapitalmarknad som slutatfungera.
Och utan att vänstern bryr sig.Inga kommentarer: