tisdag 9 juni 2009

Internets frihet

Piratpartiet är ett borgerligt enfrågeparti utan sammanhängande samhällssyn.
Men en effekt av att Piratpartiet gick framåt i valet till EU-parlament var att det tydligen räddade oss från att Sverigedemokraterna fick mandat i EU-parlamentet.
En annan blir förhoppningsvis att frågan om Internets frihet får högre tyngd och aktualitet i politiken. Det behövs.

Friheten på Internet är en del av den moderna demokratin och bör försvaras mot angrepp både från staten, politiker, kommersiella intressen och kapitalet.
Frågan är om Piratpartiet förmår att hålla stånd mot de bägge senare.
Om inte, eller oavsett, bör arbetarrörelsen utforma en linje för Internets frihet och hur Internets demokratiska potential bör förvaltas, användas och utvecklas.

Börja gärna genom att öppna till debatt med medlemmarna på nätet.
Valrörelsen visar att det i parti- och valledningen är litet si och så med intresset för detta.
Envägskommunikationen har utgjort huvudmönstret i valet. Uppmaningar, käcka tillrop, och information har ensidigt kommit oss medlemmar till del uppifrån och från centralt håll.
Här finns mycket att utveckla!


DN
AB
Expressen

4 kommentarer:

SBJ sa...

Piratpartiet kan egentligen inte klassas som borgerligt i mitt tycke. Utan vi ligger mer mellan dom "vanliga" partierna, med både vänster- och högerfolk som väljare och medlemmar.

För övrigt tycker jag det är bra skrivet, och trevligt att du låter alla lämna sina åsikter.

Anonym sa...

Det är möjligt att PP är ett enfrågepartie. Men vilken fråga. Demokratins framtid. Istället för att stå på barikaderna och demonstrara mot vietnam har dagen generation valt PP och internet som plattform. Och hur det ser ut idag så är det naturligt.

Ta det blå pillret och se sanningen eller det röda och stanna kvar i det gamla och lev i okunskap.

Sorry jag anonym men siten kunde inte ta emot min mailadress

Anders Troberg sa...

PP är inte ett enfrågeparti. Svaret på många frågor kan härledas ur den grundläggande plattformen demokrati och mänskliga rättigheter. Är de ett enfrågeparti så är alla partier det, även om frågorna för de andra är lägre skatt, arbetarrätt, miljö osv.

Det är inte heller borgerligt. Vi har medlemmar från båda sidorna, och våra frågor är ortogonala mot höger/vänster-skalan.

Mario Matteoni sa...

Alla politiska partier som föresatt sig gå mellan höger och vänster eller sagt sig agera oberoende av höger och vänster har så småningom tvingats in i endera sidan.
Miljöpartiet är ett exempel. Ny Demokrati ett annat.

Vi får se vilken ställning Piratpartiet i EU-parlamentet tar i de politiskt särskiljande frågorna.