lördag 13 juni 2009

Konflikten mellan kollektivets intressen och individens

Det finns alltid en konflikt mellan kollektivets intressen och individens.
Konflikten blottas med FRA-historien och fildelningsfrågan.
Samhällets behov av att övervaka hot mot samhället inkräktar på medborgarnas personliga integritet. Fildelningen sägs hota upphovsrätten.
Det handlar alltså om en grundläggande konflikt som blivit akut genom informationsteknikens utveckling. Internet har förändrat förutsättningarna för vem som ska ha rätt att hämta och lämna information, eftersom möjligheten till nästan obegränsad information, genom Internet, plötsligt blivit allas egendom.
Liberaler har ensidigt försvarat den personliga integriteten och informationsfriheten medan konservativa och statssocialister lika reflexmässigt satt samhällskollektivets intressen före individens.
Men enligt min mening handlar det inte om att välja det ena före det andra, utan att det är nödvändigt att förena de bägge intressena. Den internationella brottsligheten kräver att samhället måste skydda sig genom bevakning av viss trafik på nätet men det måste ske utan att inskränka på Internets frihet. Det handlar om medborgarnas grundläggande rättigheter i IT-samhället.
Här måste socialdemokratin kunna formulera en syntes mellan individens och kollektivets intressen, d.v.s. om ett förhållningssätt till grundkonflikten.
Det kan bara ske efter en fri och öppen debatt. Varför inte på nätet?

Läs mer:
NorrbottensKuriren
AB
Newsmill
SvD

5 kommentarer:

Anonym sa...

Själva kärnan i FRA frågan, är att vi skall ha rätt att vara anonyma. Vi skall kunna torgföra åsikter, utan att bli utsatta för statens, eller mobbens hämnd.
Vi skall ha meddelarskydd.
Ett kollektiv utan sådana rättigheter, är skildrat i flera ohyggliga framtidsskildringar, som börjar att bli nutidsskildringar.
Den internationella brottsligheten.
Består inte den av det insiderbegångna massmordet på 3000 människor i New York, och startande av folkrättsstridiga krig, liksom nazisterna motiverade sina göranden med riksdagshusbranden ?
Där är bakgrunden till den internationella brottslighet, som FRA är en del av. Fascism.

Mario Matteoni sa...

Den som är anonym i debatten hävdar inte sin personliga frihet.
För var finns då det personliga? Öppenhet är en demokratisk grundbult.
I ett öppet samhälle ska jag kunna hävda min åsikt, men också kunna stå för den.
Om vi alla är anonyma för varandra eroderar samhället.
Därför debatterar jag inte med anonyma.

Leo sa...

Med tanke på internets struktur och arkitektur, så undrar jag hur ditt förslag på hur vi bara kan övervaka en viss del av trafiken, ser ut?

Vidare så måste man fråga sig - vad är viktigast - demokratin och medborgarrätten, eller det faktum att det finns stora privata särintressen som vill behålla sina gamla affärsmodeller och därför lobbar för kränkande lagar?

För mig är vilken väg vi bör ta självklar - demokratins, inte korporativismens väg.

Mario Matteoni sa...

Jag kan inte det tekniska. Men skulle man inte kunna tänka sig någon form av medborgerlig övervakning.
Det ligger ju i medborgarnas intresse att värna hotade samhällsintressen. Om demokratin hotas måste det väl finnas ett försvar för demokratin? Ett sorts civilförsvar.

Anders Nilsson sa...

Mario,
du sätter fingret på en väldigt viktig punkt här. Hur ska vi värna medborgarintresset och öppenheten, fånga bovar utan att trampa på medborgarna, hur skall staten ställas under medborgarna och inte som nu över dem. Det här är frågeställningar som faktiskt leder längre ämn till bara FRA och IPRED, det är frågeställningar som berör demokratins kärna.