torsdag 26 mars 2009

Bonusförbud och pudlar – ingenting förändras

Tror du att det finns ett samband mellan duglighet och lön?
Att ju dugligare man är ju högre belönas man.
Det är i och för sig en lika rimlig som vanlig tanke, men den gäller inte i vår värld.
Många människor drar slutsatsen att också det omvända gäller. Att ju högre lön man har dess viktigare är ens arbete, ens duglighet och därmed ens värde.
Det är därför höjdarna inom näringsliv och finans belönar varandra så högt. Genom de höga arvodena och ersättningarna höjs deras värde över resten av mänskligheten och de förvandlas till 35 gånger mer än en vanlig människa. Gudarnas värde och rikedomar kan inte ifrågasättas. De är oersättliga.
De höga ersättningarna i den privilegierade klassen beror alltså inte enbart, och kanske inte ens i första hand, på mänsklig girighet utan på att deras upphöjdhet måtte synas så att vi andra inser hur viktiga de och deras insatser är. De höga arvodena ska med andra ord befästa hierarkierna i samhället. För om dessa rubbas utbryter kaos. Det är därför som denna föreställning om ersättningsnivå och duglighet ständigt måste präglas in i vårt medvetande för att vi inte ska tro något annat.
Och det är därför som ingen egentlig förändring kommer att ske genom att bonusar förbjuds eller hur många pudlar som än görs.

SvD

Var finns det nya näringslivet, SvD

DN

DN

Inga kommentarer: