måndag 2 mars 2009

Krig mellan världens bilproducenter

Det pågår ett krig mellan världens bilproducenter.
I det kriget försöker olika länders bilindustrier vänta ut varandra tills tillräckligt många konkurrenter har fallit bort. Varje nationell regering måste därför söka rädda just sin bilindustri över krisen. Kalla det en sorts protektionism, men det vore tjänstefel av Sveriges regering att offra Volvo och Saab för att andra länders biltillverkare ska kunna ta marknadsandelar. Att staten satsar för att försvara Volvo och Saab tills kriget är över är således en investering för framtiden.

För det internationella kapitalet spelar det ingen roll om det är svensk eller koreansk, tysk eller spansk bilindustri som överlever. Kapitalet känner inga nationella lojaliteter. När marknaden kommer igång igen är det bara att satsa på vinnarna.

För svenska folket blir det kännbart. Det inser Metall och går med på något så ovanligt som tillfälliga lönesänkningar.

Det är f.ö. ett oerhört slöseri med skattepengar att offra den egna bilindustrin för att andra bilindustrier i framtiden ska kunna ta över marknadsandelar. Regeringen verkar förblindad av miltonfriedmandogmer. Metalls överenskommelse med Svenskt Näringsliv borde få några fjäll att falla från regeringens ögon.

SvD
DN

2 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Men Mario har inte Volvo pv och Saab utlänska ägare sedan 15 år tillbaka? Vad Sverige skall vara rädd om är kunskap och industriell styrka, inte enskilda biltillverkare. Det betyder att staten måste gå in för att ragga ny produktion som kan använda sig av dessa kunskaper. Det är väl använda pengar, att köpa Saab är stöld av skattemedel.

Mario Matteoni sa...

Jo du har rätt.
Det är den svenska produktionsapparaten och kunnandet i Saab och Volvo pv som ställs mot andra länders produktionsapparater och kunnande. Den svenska staten ska inte köpa någon bilindustri bara rädda det egna landets att överleva. Hela bilmarknaden är inte död, det är bara nödvändigt att inrätta produktionen efter nya förhållanden.