fredag 16 januari 2009

Kapitalismen lider av bipolär sjukdom

Sjukdomarna schizofreni och bipolär sjukdom har delvis samma genetiska orsaker, visar en studie från Karolinska Institutet som presenteras i den högt ansedda tidskriften The Lancet. Resultaten ger skäl att ifrågasätta den nuvarande klassificeringen av sjukdomarna som helt separata, menar forskarna.
Bipolär sjukdom är detsamma som mano-depressivitet. Schizofreni innebär avvikande verklighetsuppfattning. I detta fall handlar det om individer.

Men har forskarna möjligen inspirerats i sin forskning av kapitalismens tillstånd?

Finanssektorn går upp och ner liksom konjunkturerna. Djupdykningen avlöser uppgångsperioder med allt starkare nervös stegring. Depressionen kommer relativt snabbt och blir nattsvart. I uppgången tappar finansmarknadens aktörer kontakten med realekonomins villkor. Aktörerna bygger fantasier om att skapa kapital på skulder och förväntade värden. Fantasierna utvecklas till psykos och en förvriden verklighetsbild.

Sjukdomarna hos individer kan idag, med viss framgång, medicineras.

Var finns forskningen för att få fram mediciner mot kapitalismens verklighetsflykt och mano-depressivitet?

1 kommentar:

Anonym sa...

"Aktörerna bygger fantasier om att skapa kapital på skulder och förväntade värden"

Säkerligen behöver finansinstituten reformeras. Man kan undra varifrån regeringen i USA får alla pengar till sina räddningsprogram. Det dyrbara Irakkriget lär till stor del ha bekostats med utländska lån. ECB som vi tack och lov inte är medlem i trollar också fram pengar ur skjortärmen kan det tyckas. Dock förmodligen genom mer sofistikerade metoder än nyframställning av sedlar som Mugabe brukar ägna sig åt.

"Men har forskarna möjligen inspirerats i sin forskning av kapitalismens tillstånd?"

Kränkande ignorans i största allmänhet eller i största synnerhet. Välj själva.
Ett uppskattande ord för den svenske forskare som fått sin undersökning publicerad i Lancet, hade kanske varit på sin plats. Att få en artikel publicerad där kan räknas som ett stort erkännande av dess kvalité. En annan sak är att det uppskattningsvis finns mer än 200 000 invånare och potentiella väljare i Sverige med de nämnda psykiatriska diagnoserna. SAP och övriga i samhället har hittills haft liten förståelse för de drabbade och deras behov. Skamligt liten. Bra att det finns forskare som bryr sig. Att du inte syns göra det är beklagligt.