söndag 11 januari 2009

Bloggen – inget diskussionsforum!

Blogginläggen är monologer som förs i enrum och som kan avlyssnas av andra och kommenteras i detta enrum. Någon debatt blir det sällan.
Enstaka blogginlägg droppar ner på bloggen men något egentligt meningsutbyta blir det inte. På bloggen tas ständigt nya frågor upp av alla deltagare. Det saknas ett forum där det finns en dagordning och där dagordningens punkter diskuteras.
Trots s-bloggen behövs därför fortfarande en debattplats på nätet där den fria diskussionen kan gälla aktuella och viktiga frågor. Ett ständigt pågående rådslag där frågeställningarna inte formuleras av partiledningen utan av debattörerna.


Ta t.ex. Palestinafrågan.
Två skånesossar – Adrian Kaba och Bo Widegren – presenterar på sina respektive bloggar förslag, i punktform, till hur en uppgörelse om fred i Palestina skulle kunna nås.

Jag anser att deras förslag ger en utmärkt grund för diskussioner om förutsättningarna för fred mellan Palestina och Israel. Kan man utifrån dessa punkter initiera en fortsatt debatt här på s-bloggen? Hur ställer du dig till Adrians och Bo.s förslag? Behövs ett debattforum på nätet?

2 kommentarer:

Erik Laakso sa...

Jag har funderat mycket kring de här frågorna som du tar upp. Jag beklagade djupt när S-info tog livet av diskussionsforumen som fanns, visserligen är de igång igen men i en mer undanskymd tillvaro.
Ett bra komplement på s-bloggar skulle vara att man kunde se direkt via portalen vilka blogginlägg som länkar tillbaka till varandra, som exempelvis Bos inlägg till Adrians. Det förs ju debatter på bloggar och mellan bloggar men sammankopplingen behöver bli bättre för att man ska kunna se det bättre. Nu finns ju allt detta på knuff och på intressant men kanske vore det bra om det även fanns funktioner på s-bloggar?

Anonym sa...

Hello. And Bye.