tisdag 16 december 2008

Johan Norbergs lögn

En del debattörer påstår att finanskrisen orsakades av de amerikanska s.k. subprimelånen, bolån till husköpare med sämre ekonomiska förutsättningar.
Faktum är att krisen började långt tidigare och orsakades av en mängd olika faktorer som alla bidrog till att blåsa upp finansmarknaden samtidigt som konjunkturen för de reala värdemarknaderna minskade. Det var när dessa upptrissade värderingar i finansekonomin inte motsvarade de verkliga värdena i produktionen som krisen blev akut.
Värdepappersmarknaden hade, nästan oavbrutet, ökat sedan våren 1994, från något över 20 000 miljarder dollar till över 80 000 miljarder i september 2007. De svenska kreditgivande institutens utlåning till allmänheten ökade från 2206 miljarder kronor 1998 till 4679 år 2007. Omsättningen på den svenska valutamarknaden var 100 miljarder kronor per dag år 1999. 2007 var omsättningen 380 miljarder kronor. Världens börser ökade konstant även om växlingarna i upp- och nedgångar blev allt tätare.
Enligt den amerikanska finansinspektionen hade investeringsbankerna 2004 lånat ut 40 gånger volymen på det egna kapitalet.

Samtidigt fick t.ex. den amerikanska och europeiska bilmarknaden allt svårare att sälja sina produkter eftersom konkurrensen från Japan, Korea och Kina blev allt större. Den ekonomiska produktiva dynamiken förskjöts från väst till Asien.
Klyftan mellan finanshypern och verkligheten blev för stor i vår del av globen.

Johan Norberg hävdar envist lögnen om de amerikanska subprimelånen som orsak till krisen. Senast i sin krönika i Dagens Industri idag. Anledningen är uppenbar. Han är tvungen att leda i bevis att det var den amerikanska staten som krävde att bankerna skulle låna ut pengar mot dålig säkerhet och som därför orsakade krisen. Han måste försöka bevisa detta eftersom han är en dogmatisk rigid nyliberal som inte kan erkänna att markanden, eller det kapitalistiska systemet, kan ha fel, utan att det alltid är politisk klåfingrighet som gör att det går snett i ekonomin.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Mario

Jag säger det igen, är det inte så att det varit en underliggande strukturell kris i hela det västliga ekonomiska systemet allt sedan mitten av 80-talet då Asien och Latinamerika började bygga sina kapitalistiska ekonomier för sina enorma latenta marknader? De finansiella kriserna 1889 och idag kan svårligen förstås utan att se den strukturella krisen.

Anonym sa...

1990 ska det vara så klart! :)

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

"Politisk klåfingrighet" kanske inte förklarar allt elände, men en hel del.

Mario Matteoni sa...

Ok, en del, men "politisk klåfingrighet" ORSAKAR sällan ekonomiska världskriser. Det brukar f.ö. var först när krisen är ett faktum som politikerna föröker göra något.

Anonym sa...

Fanatism, både till höger och/eller vänster är alltid till skada för oss som enskilda och våra samhällen. De fungerar inte. Det torde vara historiskt bevisat, vid det här laget.

Johan Norberg borde veta bättre.
Men han måste väl också bränna sina egna fingrar för att komma till den insikten.