söndag 7 december 2008

Direktörernas ersättningar

VD:s uppgift i det rådande världsekonomiska systemet är att se till att kapitalägarna, på kort och lång sikt, får avkastning på satsat kapital.
I vilken utsträckning VD klarar den uppgiften borde därför vara det viktigaste kriteriet då man ska bedöma VD:s ersättning. Och naturligtvis är det kapitalägarna som avgör ersättningens storlek.

Under 2007 tjänade några aktuella finansdirektörer i USA (omräknat i kronor)

Företag Direktör Ersättning (kr)
Goldman Sachs Lloyd Blankfein 495 000 000
Bank of America Kenneth Lewis 135 000 000
Merril Lynch John Thain 106 000 000
Morgan Stanley John Mack 118 000 000
JP Morgan Chase James Dimon 139 000 000
Lehman Brothers Richard Fuld 483 000 000

Då Stan O´Neal 2007 lämnade Merril Lynch fick han 161 000 000 dollar (over en miljard kr.) i avgångsvederlag.
Ska man tala om orättvisor i sammanhanget så är det väl skillnaden mellan VD:arnas uppnådda resultat och de ersättningar de fått som känns djävligast .

Inga kommentarer: