fredag 22 oktober 2021

Hur vanligt är knarkandet på jobben?

Många i vårt samhälle köper och använder knark. Knarkhandel är därför en mycket lönsam och omfattande verksamhet.

Däremot vet vi nästan ingenting om vilka brukarna är.

Att marknaden omsätter mycket pengar visar bland annat en analys som polisen gjorde i somras där de kom fram till att knarkhandeln är tio gånger större än vad man tidigare beräknat.
Det kan till och med få betydelse för Sveriges BNP-beräkningar, eftersom BNP-siffrorna ska mäta värdet av all produktion av varor och tjänster i landet - även knarkhandeln.

Under 2020 anmäldes omkring 124 000 brott mot narkotika­strafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 39 procent.
Det stora antalet dödsskjutningar tyder också på att det är en hård konkurrens om mycket stora pengar.

Det är ju ytterst brukarna, de som köper knark, som genom sina köp håller i gång försäljningen och därmed skjutningarna och kriminaliteten på marknaden.
En del förståsigpåare vill därför avkriminalisera knarket men då glömmer de att knarkande människor i arbetslivet kan vålla enorma skador på samhället.

I går kom det uppgifter i media om att det på nätbanken Avanzas kontor förekommit narkotika. Polis med knarkhundar har undersökt kontoret som funnit spår av knark. Företagsledningen säger att de ska gå till botten med problemet. Alla anställda ska knarktestas. Den som avböjer testning ska räknas som knarkare.

Den fackliga tidskriften Dagens Arbete gjorde för ett par år sedan ett stort reportage om knarkandet på industrins arbetsplatser. Enligt artikelserien verkar knarkandet där vara utbrett.

Knarkpåverkade människor är inte pålitliga. De kan göra stora missbedömningar, som i arbetslivet kan bli förödande. Vi vill inte att knarkande truckförare, chaufförer på vägarna, bilmontörer, sjukhuspersonal, konsulter och andra ska hantera vår ekonomi.  
När de blivit beroende av gifterna kan de dessutom lätt bli offer för utpressning och korruption.

Men om man inför knarkkontroller får man inte glömma en grupp människor, nämligen de som har det största ansvaret för stora värden. I varje fall har de höga löner för sitt stora ansvar.

Jag tänker på företagsledare, styrelser inom näringslivet, politiker, höga tjänstemän inom stat och kommun med flera.
Man vill inte gärna tänka tanken att de sitter och snortar kokain innan de fattar sin avgörande beslut.


SR P1, 15 maj 2021 Knark kan utgöra större del av Sveriges ekonomi än tidigarekänt

AB fredag 22 oktober 2021 Öppetknarkande på storbankens kontor

Placera, Anställda på Avanza har tagit droger påarbetsplatsen -

Dagens Industri den som nekar är knarkare


Ett narkotikafritt samhälle, RNS, 

Brottsförebyggande rådet Narkotikabrott

Mina tidigare inlägg i frågan

Vilka köper knark? fredag 2 juli 2021 

Roten till det onda, söndag 4 juli 2021

Marknaden med osynliga konsumenter, lördag 14 augusti 2021

Inga kommentarer: