fredag 30 mars 2018

Vad är demokratisk socialism?


På sin blogg deklarerar min partikamrat Bo Widegren, den 18 mars, att han är demokratisk socialist, ”närmare bestämt socialdemokrat till vänster.” 
Widegren fortsätter: ”Detta innebär bl.a., att jag älskar och högaktar Göran Greider och Daniel Suhonen lika mycket som jag skyr och ringaktar Lars Stiernqvist, Widar Andersson och Kjell-Olof Feldt.”.

Ett högst märkligt uttalande. Alla uppräknade är socialdemokrater. Bara för att man inte delar andras mening behöver man inte ”sky och ringakta” dem eller ens deras uppfattningar.

Vad är för övrigt en ”demokratisk socialist”?
Vilka exempel på socialism finns i praktisk politik? Finns det någon stat som betecknat sig som socialistisk som samtidigt varit demokratisk? Är inte socialism fortfarande en utopi?
Demokratisk socialism är för övrigt en tautologi eftersom socialismen måste vara demokratisk annars är den inte socialism.

Själv betecknar jag mig som socialdemokrat och därmed socialliberal. Eller kort och gott som sosse.
Är som sådan för frihetlighet och för det civila samhället där människor i fria företag och organisationer genom arbete, produktion och utifrån demokratiskt fattade beslut ordnar sin tillvaro, fördelningen av arbetets och produktionens överskott och välfärd.

Jag anser att samhällets demokratiska statliga och kommunala institutioner samt myndigheter har till uppgift att, så långt som möjligt, garantera företagens och det civila samhällets fria utveckling samt medborgarnas trygghet och rättssäkerhet.

Jag anser att de statliga och kommunala institutionerna samt myndigheterna bör sträva efter att ordna samhället så att största möjliga jämlikhet och rättvisa uppnås för alla medborgare och att institutionerna bör garantera medborgarna grundlagsrättsliga största möjliga yttrandefrihet, tryckfrihet och organisationsfrihet.

De statliga och kommunala institutionerna samt myndigheterna bör arbeta med största möjliga insyn och öppenhet inför medborgarna.

Socialdemokratin bör samtidigt verka för att kapitalismens destruktiva krafter så långt som möjligt minimeras för medborgarna i det ekonomiska, sociala och kulturella livet.
Detta är en svår och ofta motsägelsefull uppgift som inte ger utrymme för avsky och ringaktning av partikamrater.
Tolerans är en viktig del av demokratin.

Bo Widegren får för övrigt älska och högakta vilka han vill och kalla sig vänstersosse om han anser det meningsfullt.
3 kommentarer:

Jonny sa...

Socialism är inte demokratisk, det är av den anledningen man försökt med "demokratisk socialism" vilket ju givetvis inte heller fungerar. Att lägga till ordet framför visar bara en sak, att man insett att socialism inte är demokratisk till sin natur. Det finns inte heller "demokratisk nationalsocialism"...

En kort och bra sammanfattning :

"Demokratisk socialism är en politisk ideologi som vill förena demokrati med socialismens syn på samhälleligt ägande av produktionsmedel."

Samhälleligt ägande av produktionsmedel ... just det, och det strider mot privat äganderätt, privat företagsamhet etc dvs odemokratiskt.

Du gör rätt som kallar dig socialliberal eller helt enkelt socialdemokrat och tar avstånd (på gamla dagar) från socialism, frågan är om du tar avstånd bara från namnet eller även från ideologin ?

Nils Persson sa...

Bo Widegren är väl själva urtypen för en näthatare, om man vill hitta motsvarigheten för infowars på vänsterkanten så passar han in perfekt. Språk, bildsättning, epitet på meningsmotståndare. Allt finns där, det är en skam att S-bloggar ger näthatare en plattform.

Så hans åsikter om socialism är såklart en röra, han ägnar sig åt hat.

Mario Matteoni sa...

Jag känner inte Bo Widegren, och har inte uttalat mig om honom utan bara kommenterat ett uttalande han gjort på sin blogg.