lördag 2 januari 2016

Den gamla vanliga refrängen från Svenskt Näringsliv

Den romerske senatorn Cato den äldre som föddes 234 f.Kr avslutade alla sin tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras”.
Maria Ludvigsson i SvD kommer i sina ledare alltid fram till att ingångslönerna måste bli lägre.

Hennes första ledare för året ”Hur svenskt är egentligen olika?” handlar egentligen om feminism, olikheter och värderelativismen men avslutas följaktligen med:
”Någon rätt att konkurrera med egna meriter och utföra enklare jobb och till lägre lön kan de långtidsarbetslösa bara glömma. Här är det lika som gäller. Här gillar vi egentligen lika mer än olika.”
”Vi säger ”gilla olika” men har rigida system som gör att arbetsmarknaden bara accepterar dem som håller viss standard och accepterar fackets makt som domare över när ett arbete och en inkomst är bra nog och inte.”


Som vanligt är det en högavlönad som förordar lägre lön för andra, en som inte riskerar att behöva jobba med enklare arbetsuppgifter som anser att fler bör göra det.
Och i detta fall är det en person som skolats i Svenskt Näringsliv som beskyller facket för att vara skyldig till arbetslösheten.

Vad de privilegierade menar med lägre lön får vi aldrig veta, och vilka enkla jobb som bör utföras talar de inte om. Att Svenskt Näringsliv vill sänka löner vet vi redan.

Inte heller ger de privilegierade ett enda belägg för att lägre ingångslöner och enklare arbetsuppgifter skulle ge fler arbetslösa jobb.
I länder där dessa nyliberala principer tillämpas är inte arbetslöshetssituationen bättre än i vårt land.

Så när nyliberaler upprepar satsen
”För övrigt anser jag att jämlikheten på arbetsmarknaden bör förstöras” så handlar det om krigspropaganda inför avtalsrörelsen.


DN Debatt
SvD Debatt

1 kommentar:

Jonny sa...

Dina spörsmål har redan besvarats av flera, ändå fortsätter du att repetera dina ramsor.

Vi har nu en situation med hundratusentals individer med liten / ingen utbildning alls. En arbetslöshet bland svenskar som är de facto ganska låg (mindre än 5%) och bland utlandsfödda som är extrem (större än 20%).

Antingen väljer man att dessa skall fortsätta leva i livstidslång arbetslöshet betald av de som arbetar eller så accepterar man att vi åter accepterar tjänstesektorer med låga löner och med skattesubventioner av typen RUT.

Vad är det du förespråkar, ett Sverige där vi fortsätter att försörja en mycket stor kontigent utlandsfödda, en grupp som pga regeringens totala handlingsförlamning kommer att mångdubblas under de kommande åren och i snabb takt rasera det svenska välfärdssystemet.

Socialisterna gastade inför senaste valet att något i Sverige höll på att gå sönder, nu efter ett år av rödgrönt styre ser vi facit, det tog Lövfen ett år att verkligen förstöra Sverige.