tisdag 16 juli 2013

Bok för en vänster som varken förstått Marx eller kapitalismen

Karl Marx var den förste som på ett metodiskt sätt analyserade kapitalismen. Många av hans analysverktyg är fortfarande användbara.

Dumt nog var han fången i sin tids framtidsvisioner och dröm om mänsklighetens befrielse och engagerade sig starkt i politiken. Sina vetenskapliga rön sökte han i tidens anda forma som naturlagar för det historiska förloppet.  Det var ett allvarligt misstag. Han gjorde naturligtvis flera.

Men hans analys och beskrivning av kapitalismen är fortfarande giltig.
68-vänstern älskade Marx och hatade kapitalismen utan att ha förstått någondera medan många ”socialister” slängde ut Marx analys av kapitalismen med badvattnet efter sovjetbyråkratiernas fall.


Marxismen har däremot i snart 150 år kramats ihjäl av anhängare, förvrängts av bolsjeviker, kuppmakare och statsbyråkrater, sönderteoretiserats av professorer och akademiska petimätrar, misstolkats av motståndare, utnyttjats av politiska makthavare, uttolkats av vulgärmarxister och dumbommar och därmed slutligen förvandlats till sin egen motsats en ofrihetens och byråkratins ideologi.

”Marxism” blev en svordom för högern medan ”kapitalism” blev det för vänstern.

Trots det finns fortfarande mycket att hämta i Marx´ analys av kapitalismen. Förutsatt är att man gör det med odogmatiska kritiska ögon och använder sin egen tankeförmåga.

Och härmed inte sagt att det idag inte finns analys av kapitalismen. Analysen av kapitalismens ekonomiska natur presenteras t.ex. i den amerikanske antropologen David Graebers bok ”Skuld. De första 5000 åren”(övers: Joel Nordqvist; Daidalos, 537 s), som inleds med ett gammalt amerikanskt talesätt: Om du är skyldig en miljon så äger banken dig, om du är skyldig en miljard så äger du banken.

Om du inte orkar läsa boken så kan du åtminstone läsa Sveriges bästa ekonomijournalists Andreas Cervenka understreckare i SvD i söndags.

Inga kommentarer: