tisdag 23 juli 2013

Nu är Fackliga InternetJournalen tillbaka!
Fackliga InternetJournalen, FIJ, publicerades åren 1996-2005

FIJ var ett allmänfackligt nyhetsbrev utan koppling till någon facklig organisation. Jag gav ut nyhetsbrevet på eget initiativ och helt ensam. Syftet var att ge allmän facklig information och samtidigt sprida kunskap om hur facket skulle kunna använda Internet. Jag tyckte nämligen att fackföreningsrörelsen var senfärdig med att använda Internet som ett kontaktmedel mellan fackligt aktiva i Sverige och internationellt och att de fackliga organisationerna inte såg Internets möjligheter som ett medel att utveckla den fackliga demokratiska processen. 

Jag ville ge exempel på vad Internet skulle kunna vara.
(I samma syfte skrev jag på eget initiativ boken ”Internetionalen. Fackligt internationellt arbete och Internet” som kom ut på Atlas förlag 2001.)

FIJ sändes ut till prenumeranterna via e-post och lades samtidigt ut på en webbplats.
Till en början var FIJ enbart en webbplats som jag uppdaterade emellanåt men via hemsidan fick jag prenumeranter som via ett e-brev fick innehållsförteckning för det nya numret och en länk till den uppdaterade webbplatsen. 

Bloggar fanns inte då.
Jag hade alltså ett prenumerantregister som mest omfattande cirka 400 e-postadresser. 

Nu har fackliga InternetJournalen återuppstått som blogg.

Inga kommentarer: