onsdag 5 juni 2013

Fattiga i Bangladesh bidrar till svenskt skrytprojekt

Kapital bildas genom överskott från allas vårt arbete.

Vi lever i ett ekonomisk sinnrikt system som gör att detta kapital samlas, dels hos privata kapitalister (genom lönearbetet) och dels hos staten (genom skatterna).
De privata kapitalister som samlat kapital från löntagarnas arbete satsar, i bästa fall, kapitalet i nya projekt som kan inbringa ytterligare kapital.

Det är så vårt globala samhälle går framåt, arbete skapas och det är så den ekonomiska tillväxten sker.

Det är inget omoraliskt i denna ordning. Denna globala ordning som byggts upp under tusentals år  garanteras genom internationella lagar och förordningar, sedvanerätt och tradition.

När familjen Persson  i H&M satsar kapital i Bangladesh och köper arbete av textilarbetare där  gör Persson en god gärning eftersom han ger de arbetslösa bangladeshierna arbete. Som tack för detta avstår de bangladeshiska textilarbetarna från en del av sin lön så att Persson kan bygga upp mer kapital.

Det är inget omoraliskt i den ordningen för det är så vårt ekonomiska system fungerar.

Nu läser vi om att H&M och Wallenbergs, genom sina stiftelser, tillsammans satsar 800 miljoner kronor i ett nytt fint Nobelcenter i Stockholm.

– Vi är naturligtvis väldigt tacksamma för att vi har fått de här donationerna som gör det möjligt för oss att realisera det här. Det är så mycket att vi bedömer att det nu går att driva projektet vidare, säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen.

Åt vilket håll Heikensten riktar sin tacksamhet framgår inte av artikeln.

Kanske tänker han på löntagarna i hela världen. De som skapat H&M:s och Wallenbergs stiftelsekapital.Inga kommentarer: