onsdag 29 maj 2013

Se upp för listbögarna!

Vi behöver förenklingar för att orientera oss i tillvaron. Men förenklingar innebär samtidigt en risk för att man missar helheter och sammanhang.

Tillvaron rymmer en oändlig mångfald där allt är i rörelse och förvandling och där allt påverkar vart annat.  Inte ens den mest gedigna vetenskapliga avhandling kan redovisa denna mångfacetterade verklighet.

Det är således inte konstigt att mediernas nyhetsrapportering innehåller förenklingar.
Däremot verkar det som om förenklingarna blir allt enfaldigare och mer vanliga och samtidigt får allt större genomslag i samhällsdebatten.

Ett exempel på det är alla dessa rankinglistor.
Här är några av de aktuella:

Bästa arbetsplats för vem? Hur bedöms arbetsplatsen?

Vad är lycka? Är lycka detsamma för alla Australiensare?

Undersökningsföretaget WSP använder sex olika kriterier. Kan det finnas andra och fler?

Vilka hatar? Hur uttrycks hatet?


Den korrigerade versionen blev inte mer sann än den gamla.

I dagen SVD Näringsliv pekar ekonomijournalisten Andreas Cervenka på den förenkling som kanske påverkat samhällsdebatten mest: BNP.

Det gäller att se upp för statistik- och listbögarna. De utgör en samhällsfara.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Listbögar? En homofobisk sosse?

Per sa...

Det är svårt med listor. Det gäller även när man försöker ranka partier. Samma parti är inte bäst för alla.

Lite större ödmjukhet inför detta faktum skulle inte skada.