torsdag 7 mars 2013

Chavez var inte socialist


Enligt Chavez själv, hans anhängare och omvärlden är chavismen ”socialistisk”.
Socialismen är en frihetlig rörelse. En socialistisk politik måste syfta till att befria människor ­politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt.
En sådan frihet för alla är omöjlig i den kapitalistiska världsordningen men kan uppnås av vissa grupper eller under begränsad tid.

Under Chavez har majoriteten av Venezuelas fattiga fått en ökad social, ekonomisk och kulturell frihet.
Frågan är dock hur stabila dessa friheter är och hur förankrade och integrerade de är i samhällsekonomin. Är friheterna tillfälliga ekonomiska bidrag ur oljeinkomsterna eller har de sin grund i en samhällsstruktur som bygger på folkets arbete och på en långsiktig och hållbar produktion?
Har förstatligandet av oljeindustrin överfört makten över produktionsmedlen till folket eller till staten?

Samtidigt som Chavez politik har gynnat många fattiga har yttrande- och pressfriheten inskränkts.
Politiska frihetsinskränkningar kan aldrig leda till socialism, det visar historien och det är en definitionsmässig omöjlighet, eftersom socialism är lika med frihet.

Socialism måste bygga på hela folkets deltagande, den socialistiska friheten måste vara ett resultat av alla människors strävan efter frihet.
Som sådan är socialism ännu en avsevärd tid en utopi.

Men om man med ”socialism” menar den som vi sett i forna Sovjetunionen, Öststaterna, på Kuba och i Nordkorea så finns det utan tvekan likheter med Chavez regim.

DN 
7 kommentarer:

Arne Roland sa...

Var det inte Olof Palme som talade om demokratisk socialism? Det kan ju vara bra ord för att skilja på de olika varianterna av socialism så som det kommit till uttryck i praktiken.

Jag har reagerat mot ett uttalande av Carl Bild i samband med Chávez död. Till TT säger han följande: "Han (Shávez) var en populistisk och karismatisk ledare, vars populism varit möjlig genom starkt stigande oljeinkomster. Det är bara det som har gjort det möjligt, att han har kunnat
plundra landets oljerikedom och surfa på detta."

Ett anmärkningsvärt uttalande från Bildt som tidigare haft styrelseuppdrag och stora inkomster från Lundin Oil, ett bolag som utreds av Rikskriminalen
för inblandning i folkrättsbrott i samband med oljeutvinning i Sudan. 

http://www.expressen.se/nyheter/rikskrim-till-sudan---lundin-oil-ska-utredas/

Mario Matteoni sa...

Jag tycker att ”demokratisk socialism” är en tautologi eftersom det inte är socialism om den inte är demokratisk.
Men Palme gjorde sitt uttalande i relation till ”socialismen” i öststaterna.
Skillnaden mellan Chavez och Bildt är väl att Chavez lät de fattiga ta del av oljeinkomsterna medan Bildt skaffade sig oljeinkomster genom utarmning av de fattiga i Sudan.

Nils Haglund sa...

Om man ska vara lite seriös om Chaves så måste man jmf honom med sin direkta omvärld dvs Colombia, Peru, Haiti, El Salvador, Brasilien, Argentina, Guatemala, Kuba mfl. Måste titta på hur dessa länder har utvecklats och vart de kommer ifrån.
Nästan alla länder i området har styrts och styrs av små eliter. Att förändra detta kostar. Att revolutionen äter upp sina barn vet vi. Men, vi vet också att demokratiseringsprocesser INTE är smärt fria. Hur många krig har inte europa haft för att nå dit vi är. Hur många miljoner har inte dött på vägen! Vi får hoppas att att latin-amerika slipper krig ( som kongo ), slipper alla dessa statskupper, utan kan slå in på en demokratiska väg som omfattar HELA befolkningen och inte bara eliten. Chavez har gjort något mycket svårt; Gett fattiga människor en röst och gett dem makt.

Förflyttningar av makt brukar leda till krig, statskupper, allmän oreda mm. Venuzulea är splittrat och lär så vara ett tag. Demokrati är inte en té bjudning. Jag lyfter på hatten för det arbete Chavez har påbörjat och hoppas att Chavistas går vidare och breddar sitt arbete och får i slutändan en demokrati för alla.

Jonny sa...

"Politiska frihetsinskränkningar kan aldrig leda till socialism"

Socialism leder alltid till politiska frihetsinskränkningar.

Vi har 100 års erfarenhet av socialism i praktiken att bese.

Socialism är inte demokratisk. Lika lite som "demokratisk socialism". En chokladboll är en chokladboll även om du kallar den något annat.

Arne Roland sa...

Jonny Disenfeldt förnekar sig inte. Menar JD att de nordiska länderna, som under långa perioder haft socialdemokratiska regeringar, skulle vara mindre demokratiska än övriga delar av värden. Vilka andra länder är det då som uppfyller JD:s kriterier för att kallas demokratiska?

Jonny sa...

Arne R -
Varken Sverige eller något annat nordiskt land har varit socialistiskt (tack och lov).

De 100 år av socialism har vi sett runt om i världen och alla borde veta att det leder till diktatur, extrema övergrepp och samhällen av samma rang som de fascistiska, nazistiska, kommunistiska och religiöst fundamentalistiska ideologierna.

Jonny sa...

Arne - Tillägg, däremot har givetvis det socialdemokratiska partiet haft en del mörka perioder i sin historia, rasbiologi, övervakning av oliktänkande, förbud mot fri radio/television, kollektiv partianslutning, försök att genomföra Meidner-socialiseringen av näringslivet som några exempel i mängden.