fredag 22 april 2011

Linder framhåller exempel – Obama bör varnas!

Nu ligger USA risigt till.
P. J. Anders Linder på SvD.s ledarredaktion vill nämligen att vi ska lära av det stora landet i väster.

Det ligger nämligen till så att alla länder med borgerliga regeringar som P. J. Anders Linder har angett som goda exempel för den svenska politiken har det senare gått åt helvete för.

Först var det Japan som var det stora föredömet. Då gällde det produktivitet, arbetsflit och BNP-utvecklingen. I Italien fann han småföretagsamheten som exempel och i Finland var Nokia alltid bättre än Ericsson. Sedan fann han Danmark för flexicurity.
Så kom Linder till Irland och skrev:
”En välindoktrinerad svensk föreställer sig lätt att detta paradis för arbetsgivare måste vara ett helvete för arbetstagarna, men icke” Irland var det enastående exemplet på blomstrande ekonomi. (SvD 13 maj 2007).
Några dagar senare var det dags att besvärja Island.
”Jag är just hemkommen från några mycket intressanta dagar på Island: ett nordiskt land som valt en annan modell än den nordiska. Arbetsrrätten är helt fri, skattetrycket är drygt 40 procent och individer betalar 36 procents plattskatt på sina inkomster - med ett stort grundavdrag.
Resultatet är hög tillväxt och snabbt stigande levnadsstandard. Island är numera rikare än både Danmark och Sverige.”, skrev han 12 maj 2007.
Och nu är det således USA:s tur, eller otur.
Nu kan det dock finnas en chans att USA klarar sig.
P.J. Anders Linder vill nämligen inte framhålla USA som det goda föredömet utan vill, den här gången, att vi lär av USA:s misstag. Det har inte hänt tidigare.
Men det finns kanske ändå skäl att varna Obam?

Inga kommentarer: