måndag 7 december 2009

Borgerlighetens förträngningsmekanismer

Med anledning av Finlands självständighetsdag den 6 december 1917 hade SvD söndagstidning två artiklar, dels en understreckare av Mats Bergquist, docent i statskunskap och f.d. ambassadör i Helsingfors och
en artikel av Mårten Westö, författare och översättare, bosatt i Helsingfors.
Bägge skriver dock om finska vinterkriget som utbröt den 30 november 1939.
SvD:s egen skribent Claes Arvidsson behandlar inte heller självständighetsdagen den 6 december utan säger att ” Den 6 december bör man backa bandet till den 30 november, dagen för Finska vinterkrigets utbrott.”
Finska Vinterkriget är onekligen ett viktigt historiskt skede i Finlands självständighetshistoria men varför undviker man att tala om själva självständighetsdagen på självständighetsdagen?
Finns det något skämmigt i historien som borgerligheten förträngt?
Läs nedanstående lilla historik med anledning av Finlands självständighetsdag.

Inga kommentarer: