fredag 4 december 2009

Hycklande höger

Svenskt Näringsliv mobiliserar i kampen om opinionen.
Det senaste exemplet på kapitalets tunga artilleri är webbplatsen ”Vad står på spel”. Ansvarig utgivare är moderaten Janerik Larsson.
Hans assistenter är journalisterna Lena Smedsaas och Mats Bergstrand.
Smedsaas har hittills ansetts vara ett objektivt nyhetsankare på TV4 och TT och Bergstrand har uppträtt som opartisk bedömare av debattinlägg i egenskap av chef på DN Debatt.
Nu har de bekänt färg, vilket är klargörande.
De kommer dock hävda sitt journalistiska oberoende genom att hänvisa till sin professionalism. Det betyder att de tror sig kunna bortse från den egna ideologin när de skriver eller väljer, en extrem form av personlighetsklyvning som är mest vanlig hos borgerliga journalister. Dogmen om den objektive journalisten omhuldas särskilt av den borgerliga journalistkåren.
Att hålla liv i objektivitetsmyten är för övrigt en borgerlig strategi i kampen om opinionen. Svenskt Näringsliv döljer t.ex. sina opinionsbildande organ bakom namn som ”Institutet för…”, ”Stiftelsen den och den”, ”Rådet si och så” och döljer så gott de kan sin djupa samverkan med Moderaterna. Partinamnet är f.ö. ett led i samma strategi. Det är också ytterlighetspartiet moderaterna som motarbetar förslaget om att partierna bör redovisa sina bidragsgivare. En sådan redovisning skulle nämligen få den objektiva fasaden att rämna en smula.
Däremot tror jag att arbetslinjen är ärligt menad från moderat regeringshåll, liksom deras nyvunna insikt i att den svenska arbetsrätten inte är så tokig, inte ens för kapitalägarna.
Varje regering är nämligen tvungen att se till att medborgarna arbetar och inte kostar staten för mycket, och att arbetsfreden vidmakthålls. Under ”normala tider” har här kapitalägare, arbetsgivare och löntagare gemensamma intressen.

Att socialdemokratin och LO är två sidor av samma arbetarrörelse misstänkliggörs ständigt av högern. Visserligen är det 120 år sedan som ett antal fackliga organisationer bildade Socialdemokratiska Arbetarepartiet utifrån behovet att hävda löntagarnas intressen mot kapitalintressena men ingenting har, sedan dess, i grunden förändrats. Motsättningarna finns kvar i global skala.

2 kommentarer:

Lars Jilmstad sa...

Klent att bara använda sig av "guilt by association". Det skulle vara betydligt mer hedersamt med en rejäl granskning av vad som finns på sajten www.vadstarpaspel.se

Oavsett vilken uppfattning man till slut intar måste det väl rimligen vara bra med en debatt om hur svensk lönebildning går till och borde gå till. Det är ju inte säkert att de gamla centrala kollektiva lösningarna för evigt förblir de bästa?

Mario Matteoni sa...

Hej Lars!
Det fanns en länk till "Vad står på spel" så att den som är intresserad själv kan bilda sig en uppfattning därom. Dessutom har jag inte skuldbelagt någon, bara visat på samband och tillhörighet. Något som Svenskt Näringsliv och Moderaterna undviker då det passar. Att du själv jobbar på Svenskt Näringsliv skulle varit passande att berätta.
Visst är det bra med en debatt om hur svensk lönebildning går till. Och ingenting är beständigt. Kanske inte ens maktstrukturen inom näringslivet?