söndag 6 september 2009

DN:s och SvD:s skrönor

I DN:s osignerade ledare i dag, och i en krönika i SvD, om turordningsreglerna på arbetsmarknaden, presenteras en katalog över missuppfattningar och okunskap. Följande fyra skrönor redovisas:
1. turordningen leder till ungdomsarbetslöshet.
2. turordningsreglerna hindrar folk att byta jobb som de är missnöjda med.
3. företagarna fråntas rätten att fatta de mest vettiga ekonomiska besluten
4. lagstiftning på arbetsrättsområdet är emot den svenska modellen att parterna och inte lagstiftning ska gälla på arbetsmarknaden.
DN:s slutsats: Slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Verkligheten:
1. Det finns inte ett enda bevis eller forskningsresultat som stöder det påståendet.
2. Att så många som en fjärdedel av alla anställda är missnöjda med sitt jobb anses vetenskapligt bevisat. Jag tror att det är fler. Däremot finns det inget som säger att turodningsregeln skulle vara orsak till detta. Ligger det inte närmare till hands att tro att det är förhållandena i arbetslivet som kan vara orsaken? Ingenting säger heller att fler skulle byta ett tråkigt jobb till ett trevligare om turordningsreglerna slopades.
3. Företagarna fråntas inga beslut genom turordningsregeln. Lagen är dispositiv och ger stort utrymme för att förhandlas bort på arbetsplatsen. Det sker också i allra flesta fall. Om arbetsgivaren godtyckligt skulle avgöra vem som skulle avgå är det inte säkert att detta skulle leda till ekonomiskt vettigare lösningar.
4. Genom att lagen är dispositiv är den förhandlingsbar och det är alltså parterna på arbetsplatsen som avgör vilken turordning som ska gälla. Det är endast om parterna på arbetsplatsen inte kommer överens som turodningsregeln inträder.

P J Linder i SvD jämför med hur det var innan turordningsregeln kom till på 60-talet. Och påstår att det inte var några problem med uppsägningarna då.
Förutom att det inte är sant, så undrar man varför P J Linder inte gå tillbaka till andra idylliska tider och jämför t.ex. med 30-talet? Har han inte förstått att ekonomin och näringslivet genomgått, och alltjämt genomgår, genomgripande strukturella förändringar? De stora förändringarna på 70-talet skapade bohov av nya regler. Det är så samhällsutveckling fungerar.


Ett tips till DN:s redaktion och P J Linder: Lämna den bekväma redaktionen och gå ut på vilken industri som helst och kolla hur LAS fungerar i verkligheten!
Besök hundra industrier och få svar på varför en fjärdedel av alla anställda är missnöjda med sitt jobb.

Inga kommentarer: